Đánh giá

Best theme ever

I've been using this theme for years now :)
Just got back to Mozilla addons to see if there's any new decent theme, and.... nope... this one still owns :)

Rated 5 out of 5 stars bởi Dario Pintaric vào April 17, 2015

Awesome! Looks great!

Rated 5 out of 5 stars bởi Obtuse Goose Ltd vào February 23, 2015

Awesome job!

Rated 5 out of 5 stars bởi Mandy vào November 2, 2014

Xem tất cả 29 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.