Gặp gỡ Nhà phát triển Lazarus: Form Recovery

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Seth Wagoner
Địa điểm New Zealand
Nghề nghiệp Addon Developer
Người dùng kể từ October 16, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars