Đánh giá

beautiful images from a beautiful mind

I was taken aback when I saw the featured themes and my eyes were drawn to your art immediately. Very, very talented. God (or your creator), gave you a rare and wonderful gift. Thank you for sharing some of your creativity.

Rated 5 out of 5 stars bởi Anonymous user d9c68e vào May 25, 2016

These are Beautiful!

Colorful, intelligent, imaginative! Thank you for these lovely, fun, add ons. For the making of psychedelic mandalas or snowflakes see weavesilk.com. you can save them and use them here, I sure.

Rated 5 out of 5 stars bởi SkyeGray vào May 10, 2016 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Adorei! Lindo!

Rated 5 out of 5 stars bởi Anonymous user 125294 vào April 17, 2016 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 50 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.