Đánh giá

Loved it.

Rated 5 out of 5 stars bởi kenreg vào May 14, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Hermoso, lo uso hace años. Saludos

Rated 5 out of 5 stars bởi FuzanToko vào January 9, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

puts me in a happy mood

I love the color blend its what i`m looking for to cheer up my computer hope to see more like it maybe mystic colors or neon splashes of color keep bringing out the vivid colorful ones they are Awesome 5 stars for this baby. !!!

Rated 5 out of 5 stars bởi GaylaAucoin vào June 20, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 19 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.