Đánh giá

Viva México!! Viva Michoacán!!

Siempre con la frente en alto y el orgullo al cien, Viva México, Viva Michoacán!!
y Viva México Cabrones!!!

Rated 5 out of 5 stars bởi cano rioss vào July 3, 2014

Me gusta además soy mexicano no se cual sea la calificación mayor pero yo le doy hasta 1000 de calificación si se pudiera ver todo el tema completo le daría otros 2000 más Dios los bendiga

Rated 5 out of 5 stars bởi igualar4 vào June 20, 2014

Viva México cabrones!

Rated 5 out of 5 stars bởi J.P. Russell vào June 6, 2014

Xem tất cả 15 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter both words below, separated by a space.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.