Đánh giá

Quite nice, very agreeable hue of blue, unobtrusive, very good for night time, rest the eyes, soothing contrast with the brightness of the screen and headings in the browser.

Rated 5 out of 5 stars bởi kuac vào September 21, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

I love it

Rated 5 out of 5 stars bởi Lorena M Rice vào October 24, 2013 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

very nice

Rated 5 out of 5 stars bởi saphira vào April 14, 2013

Xem tất cả 6 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.