More Trừu tượng Themes

Getting Away From HeartLand

bởi CollieSmile

1 Daily Users

Landing on another Planet

bởi CollieSmile

3 Daily Users

Curve functions

bởi eriq9850

4 Daily Users

Faces of Spiderman

bởi aspbazi

1 Daily Users

TEEWORLDS the REVOLUTION

bởi svenXD

1 Daily Users

Shakes and Fidget XD

bởi svenXD

1 Daily Users

Xem tất cả Trừu tượng Giao diện

Những cái khác của Nghệ sĩ này

Grey Board by MaDonna

bởi MaDonna

217 Daily Users

Lite Fall by MaDonna

bởi MaDonna

582 Daily Users

Foggy Forest by MaDonna

bởi MaDonna

144 Daily Users

See all Themes by this Artist

Đánh giá

MaDonnas Fairy & Celestal Wonders & Boken Blue

Boken Blue is my favorite so far. I've only had time to view these three Themes by MaDonnas. They are great! Usually I stay with one screen saver on my tablet, laptop and the matching one for my phone.... FOREVER! Until I stumbled onto MaDonnas creations.
I read a little (more like skimmed! lol! of MaDonnas' profile. She sounds amazing! I can hardly wait to read more about her!
Thanks MaDonnas! You have a great talent!
Scg

Rated 5 out of 5 stars bởi Shan14 vào April 6, 2016 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Quite nice, very agreeable hue of blue, unobtrusive, very good for night time, rest the eyes, soothing contrast with the brightness of the screen and headings in the browser.

Rated 5 out of 5 stars bởi kuac vào September 21, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

I love it

Rated 5 out of 5 stars bởi Lorena M Rice vào October 24, 2013 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 8 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.