Đánh giá

Newton's Cradle!

Brian - the impact balls you've created is sooo brilliant! I hate you for thinking of it before me. =)
You have NO IDEA how much this inspires me to want to create my own colliding balls. No worries though...that's so not my style and I highly doubt I could present anything as good what you've created here. Amazing! =)

Rated 5 out of 5 stars bởi SaSSyGirL vào March 16, 2012

Xem tất cả 1 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.