Đánh giá

well balanced, matching colors, awesome color-logo combo for a theme.

Rated 5 out of 5 stars bởi Dumidu Neeshan vào April 25, 2015

i think this is a giiod themee because it looks cool but i noticed tsome major problem. its FUKING GAIIY!

Rated 5 out of 5 stars bởi addonthisweiner vào April 21, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Simple but amazing, love it and I will never change it to other theme.

Thank you for this theme !

Rated 5 out of 5 stars bởi Glodar vào April 19, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 140 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.