Đánh giá

Stunning thank you :-)

Rated 5 out of 5 stars bởi Heletia vào March 9, 2014

One word: Pretty.

Rated 5 out of 5 stars bởi WaVe vào January 28, 2014

Beautiful!

I love colors! Thank you for this, it really jazzes up my browser!

Rated 5 out of 5 stars bởi jean vào January 18, 2014

Xem tất cả 68 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter both words below, separated by a space.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.