Icon of máy chủ bên trong trình duyệt

máy chủ bên trong trình duyệt 1.0

bởi Lipo-Codes

Nhúng một máy chủ trong trình duyệt của bạn!
  Nó cho phép bạn lưu trữ các tập tin trên máy tính của bạn và để cho người khác lướt đến họ.

Chính sách Riêng tư