Đánh giá

bardzo przejrzysty i nie rozpraszajacy uwagi

Rated 4 out of 5 stars bởi solary vào May 17, 2012

Me gusta y por gustarme lo uso...
Hasta que me guste otro :)

Rated 5 out of 5 stars bởi TRAVI2010 vào April 29, 2012

love it good work

Rated 5 out of 5 stars bởi andre jr vào April 7, 2012

Xem tất cả 3 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.