AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

AVIM Lược sử Phiên bản

21 phiên bản21 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version *.5.7.0b2 75.4 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.1a - 2.55, Thunderbird 2.0a1 - 58.0

 • Sửa lỗi mất dấu cuối cùng khi đăng trạng thái, bình luận, hoặc tin nhắn tại Facebook hoặc Messenger.
 • Sửa lỗi trong làm cho chức năng tự động lưu của Office Online thường xuyên xóa dấu cuối cùng.
 • Phục hồi hỗ trợ phiên bản mới nhất của Zoho Writer và Zoho Show.
 • Thêm nút vào thanh công cụ cho Komodo 10 và Komodo Edit 10.

Version *.5.7.0b1 71.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.1a - 2.55, Thunderbird 2.0a1 - 58.0

* Sửa vấn đề có ảnh hưởng đến những người dùng Linux làm cho bấm phím đúp Ctrl không bật/tắt AVIM khi thực hiện ở trong hộp văn bản.

Version *.5.6.0b4 71.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.1a - 2.55, Thunderbird 2.0a1 - 58.0

 • Sửa lỗi không đặt dấu được trong Firefox 46 trở lên.
 • Sửa lỗi cho phép nhập một số ký tự vào các hộp văn bản chỉ-đọc.

Version *.5.6.0b3 70.9 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Khi ngắt âm tiết, một khung được vẽ chung quanh âm tiết đằng trước con nháy.
 • Làm cho tổ hợp phím Shift+Dấu cách khó bấm bất ngờ.
 • Thêm các mục vào trình đơn Chinh sửa ‣ Gõ tiếng Việt để ngắt âm tiết và xóa dấu phụ.
 • Bạn hiện có thể hoàn tác hoặc làm lại một từ có nhiều dấu dùng ít tác vụ hơn.
 • Sửa bộ gõ trong cửa sổ Thư & Nhóm tin của Thunderbird.
 • about:addons hiển thị cảnh báo khi AVIM và Đánh tiếng Việt đều được bật lên. Thanh cảnh báo cho phép tắt Đánh tiếng Việt để tránh xung đột.

Version *.5.6.0b2 67.3 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Hỗ trợ việc gõ các từ đa âm tiết được vay mượn từ ngôn ngữ khác như “kilômét”, cũng như văn bản ChữViệt Năm 2020 không chuẩn, ngay cả khi tùy chọn “Đúng chính tả” được kích hoạt. Chỉ việc bấm giữ Shift và bấm phím dấu cách đằng sau mỗi âm tiết.
 • Cập nhật bộ giám sát Mudim để tắt Mudim 0.9.

Version *.5.6.0b1 67.2 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Các chữ giả mạo chữ quốc ngữ được tự động thay thế bằng chữ đúng, thí dụ đặt dấu sắc vào chữ Thổ Nhĩ Kỳ “ı” sẽ cho ra “í” thay vì ký tự rỗng (null), trong khi chữ Ð/ð của tiếng Băng Đảo trở thành chữ Đ/đ của tiếng Việt.
 • Các mục trình đơn được viết chữ thường vì các thay đổi trong bản dịch tiếng Việt của Firefox gần đây.

Version *.5.4.0b2 69.6 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Sửa vấn đề trong Google Docs và Slides làm cho con nháy bị dính sau khi đặt dấu.

Version *.5.4.0b1 69.5 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Phím tắt Ctrl hai lần được hạn chế để khó bật/tắt lộn. Để bật/tắt AVIM, phải bấm Ctrl hai lần trong một giây.
 • Nếu bấm Ctrl hai lần trong khi nút AVIM ở trong trình đơn hoặc bị tắt, một “thẻ treo cửa” sẽ nổi lên một chốc để cho biết bạn đã bật/tắt AVIM.
 • Cập nhật hình tượng trong trình đơn cho Windows và Linux.

Version *.5.3.0b1 69.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Phục hồi sự hỗ trợ cho trong hộp văn bản có định dạng trong Firefox 35.
 • Làm đơn giản số phiên bản của phần mở rộng.

Version 20080728.526b1 69.2 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Tăng tốc độ gõ trong Google Docs and Google Slides.
 • Hỗ trợ các cửa sổ Điện phân (e10s) của Firefox 35.

Version 20080728.525b3 66.9 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Sửa lỗi khi nhập dấu vào Ace, Google Docs, v.v. trong Firefox 16 trở xuống.
 • Ngăn nhấp nháy trong Google Docs.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho BlueGriffon.

Version 20080728.525b2 66.9 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Giảm nhẹ bộ nhớ khi mở nhiều cửa sổ.
 • Sửa những lỗi hồi quy trong việc bỏ dấu.
 • Hỗ trợ Zoho Write và Zoho Show.
 • Hỗ trợ Silverlight trong Firefox 32 trở lên.
 • AVIM hiện nhận ra các applet Silverlight sau khi bỏ màn click-to-play.
 • Trong các hộp văn bản có định dạng, cũng như trong Komodo IDE và Komodo Edit, con nháy được giữ ở vị trí đúng sau khi hoàn tác và làm lại.
 • AVIM lại nhận thấy rằng Mudim đang được bật lên trong lúc about:addons đang mở.

Version 20080728.525b1 64.1 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Tương thích hơn với Firefox 34.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho Google Docs và Google Slides. Khi nào AVIM được bật lên, nó tự động tắt các công cụ nhập liệu của Google để tránh xung đột giữa hai bộ gõ.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho iCloud.

Version 20080728.523b 75.4 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Thêm một trình đơn Gõ Tiếng Việt vào trình đơn Firefox (Windows và Linux).
 • Thống nhất các nút trên thanh công cụ thành một nút tương tự với panel trên thanh trạng thái. Khi nâng cấp tới Firefox 29, nút này được tự động thêm vào thanh công cụ.
 • Hiện có thể bật/tắt AVIM bằng cách bấm Ctrl hai lần liên tục (⌃⌃ trên Mac), y chang với AVIM cho Chrome. AVIM chơi tiếng nhỏ để báo bạn về sự thay đổi. Để điều chỉnh âm lượng, hãy kiếm mục AVIM trong about:addons và bấm nút Tùy chọn hay Tùy chỉnh.
 • Firefox Sync hiện có thể đồng bộ hóa các tùy chỉnh AVIM qua Firefox và Firefox Di động trên các thiết bị.
 • Sửa vấn đề chọn văn bản và bấm Backspace trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa quá nhiều chữ.
 • Thêm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brasil của Mauro José da Silva.
 • Thêm bản dịch tiếng Trung Quốc giản thể của Wang.H.K.
 • Hỗ trợ iCloud.
 • Hỗ trợ Komodo Edit 8.x.
 • Hỗ trợ Silverlight 4 trở lên.
 • Hỗ trợ trình soạn thảo Orion của Eclipse.
 • Hỗ trợ Ymacs, một trình soạn thảo mã nguồn kiểu emacs.
 • Không còn hỗ trợ 280 Slides vì dịch vụ đã đóng cửa.
 • Bộ giám sát kịch bản hiện có khả năng tắt chức năng Bàn phím ảo tại Google Tiếng Việt và Google Việt Nam.
 • Sửa vấn đề dòng hiện tại trong trình soạn thảo Ace được thi hành như mã nguồn JavaScript không có đặc quyền.
 • Sử dụng biểu tượng AVIM trong giao diện Silvermel làm hình tượng của phần mở rộng.

Version 20080728.495b 64.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Các thay đổi từ 20080728.489b:
 • Sửa vấn đề trong các trình soạn Ace, 280 Slides, Orion, và Ymacs có thể làm cho dòng hiện hành bị chạy như mã JavaScript không đặc quyền.
Các thay đổi từ 20080728.468b:
 • Khôi phục chức năng hỗ trợ các tài liệu văn bản và bảng tính Google Docs.
 • Thêm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brasil của Mauro José da Silva.
 • Hỗ trợ Zoho Writer.
 • Hỗ trợ trình soạn Orion của dự án Eclipse.
 • Hỗ trợ Ymacs, một trình soạn mã nguồn giống emacs.
Các thay đổi từ 20080728.460b:
 • Sửa vấn đề ngăn trở sửa đổi trong một số tài liệu văn bản của Google Docs.
Các thay đổi từ 20080728.450:
 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span lang="en-US" xml:lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Version 20080728.489b 64.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Các thay đổi từ 20080728.468b:
 • Khôi phục chức năng hỗ trợ các tài liệu văn bản và bảng tính Google Docs.
 • Thêm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brasil của Mauro José da Silva.
 • Hỗ trợ Zoho Writer.
 • Hỗ trợ trình soạn Orion của dự án Eclipse.
 • Hỗ trợ Ymacs, một trình soạn mã nguồn giống emacs.
Các thay đổi từ 20080728.460b:
 • Sửa vấn đề ngăn trở sửa đổi trong một số tài liệu văn bản của Google Docs.
Các thay đổi từ 20080728.450:
 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span lang="en-US" xml:lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Version 20080728.468b 61.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Các thay đổi từ 20080728.460b:
 • Sửa vấn đề ngăn trở sửa đổi trong một số tài liệu văn bản của Google Docs.
Các thay đổi từ 20080728.450:
 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span lang="en-US" xml:lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Version 20080728.460b 61.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span lang="en-US" xml:lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Version 20080728.447b 59.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Changes from 20080728.421b:
 • Improved the security of the Script Monitor and Silverlight support.
 • Added support for rectangular selection in Komodo IDE and Komodo Edit.
 • Added support for Ace, the successor to Bespin.
 • Added support for 280 Slides.
Changes from 20080728.402b:
 • Corrected a typo that prevented version AVIM from installing in most versions of Firefox.
 • Removed Bespin support, which is incompatible with recent “Bespin Reloaded” releases.
 • Removed the French and Chinese localizations, which are not being maintained.
 • Added support for the HTML5 URL and e-mail address controls.
Changes from 20080728.366:
 • Restored support for Firefox 2 after nearly two years. (Welcome back, Windows 98 users!) Older versions of other Mozilla-based applications are now supported too.
 • Added support for Firefox 4.
 • Renamed the “Auto” input method to “Mixed” to match Mudim.
 • Overhauled the preferences dialog. The reorganized and rewritten dialog is easier to understand and much more reliable. It also includes Script Monitor options that before were only accessible through about:config.
 • Added a Dutch localization by John Willemse.
 • Removed the French and Chinese localizations, which are not being maintained. If you are interested in bringing these localizations back, please contact Minh.
 • Improved the security of the Script Monitor and Silverlight support.
 • Added support for the HTML5 search box, URL, and e-mail address controls.
 • Shift+Backspace (Shift+Del on the Mac) now removes a diacritical mark from the preceding word like GoTiengVietFx does.
 • Added support for rectangular selection in Komodo IDE and Komodo Edit.
 • Added support for Ace, the successor to Bespin.
 • Added support for 280 Slides.
 • Moved the Mudim compatibility warning from AVIM’s preferences dialog to the main Add-ons window. (The compatibility warning is not available in Firefox 4.)
 • Added a help button to the preferences dialog that opens AVIM help documentation in a new window.
 • The Script Monitor can now disable Google Virtual Keyboard in webpages.
 • Added a button to Fennec’s right toolbar for enabling and disabling AVIM.
 • Fixed the input method menu in the options panel in Fennec.
 • Added an option to recognize password boxes to the options panel in Fennec.
 • Fixed a regression in SeaMonkey where icons would not appear for the toolbar buttons except in the Customize Toolbar dialog.

Version 20080728.421b 57.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Các thay đổi từ 20080728.402b:
 • Sửa một lỗi chính tả làm cho AVIM không thể cài đặt vào phần nhiều phiên bản Firefox.
 • Ngừng hỗ trợ Bespin, vì AVIM không còn tương tích với các phiên bản “Bespin Reloaded” mới.
 • Hỗ trợ các điều khiển hộp địa chỉ URL và hộp địa chỉ thư điện tử trong HTML5.
Các thay đổi từ 20080728.366:
 • Lại hỗ trợ Firefox 2 sau khoảng hai năm. (Hoan nghênh những người dùng Windows 98 mới trở lại được!) Thunderbird 2 cũng lại được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ các phiên bản beta của Firefox 4.
 • Đổi tên kiểu gõ “Tự động” thành “Tổng hợp” theo Mudim.
 • Xây lại hộp thoại tùy chỉnh. Sau khi được viết mới và tổ chức lại hoàn toàn, hộp thoại này dễ hiểu hơn và ổn định hơn nhiều. Nó cũng gồm có những tùy chọn về Bộ Giám sát Script mà từ xưa đến nay chỉ có thiết lập được trong about:config.
 • Thêm bản dịch tiếng Hà Lan của John Willemse.
 • Hỗ trợ các điều khiển hộp tìm kiếm, hộp địa chỉ URL, và hộp địa chỉ thư điện tử trong HTML5.
 • Shift+Backspace (Shift+Del trên Mac) mới xóa dấu khỏi từ dẫn trước giống như GoTiengVietFx.
 • Ngừng hỗ trợ Bespin, vì AVIM không còn tương tích với các phiên bản “Bespin Reloaded” mới.
 • Di chuyển cảnh báo về sự xung đột với Mudim từ hộp thoại tùy chỉnh của AVIM ra cửa sổ Tiện ích chính. (Cảnh báo này sẽ không có sẵn trong Firefox 4.)
 • Bổ sung nút trợ giúp vào hộp thoại tùy chỉnh để mở tài liệu trợ giúp về AVIM trong cửa sổ mới.
 • Bộ Giám sát Script mới có thể tắt Google Virtual Keyboard trong các trang Web.
 • Bổ sung nút vào thanh công cụ bên phải của Fennec để bật/tắt AVIM.
 • Sửa trình đơn kiểu gõ của panel tùy chọn trong Fennec.
 • Bổ sung tùy chọn để nhận ra các hộp mật khẩu vào panel tùy chọn trong Fennec.
 • Sửa lỗi trong SeaMonkey làm hình tượng của các nút trên thanh công cụ không hiển thị, ngoại trừ trong hộp thoại Tùy biến Thanh công cụ.

Version 20080728.402b 63.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1b1, Thunderbird 2.0a1 - 3.3a1pre

 • Lại hỗ trợ Firefox 2 sau khoảng hai năm. (Hoan nghênh những người dùng Windows 98 mới trở lại được!) Thunderbird 2 cũng lại được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ các phiên bản beta của Firefox 4.
 • Đổi tên kiểu gõ “Tự động” thành “Tổng hợp” theo Mudim.
 • Xây lại hộp thoại tùy chỉnh. Sau khi được viết mới và tổ chức lại hoàn toàn, hộp thoại này dễ hiểu hơn và ổn định hơn nhiều. Nó cũng gồm có những tùy chọn về Bộ Giám sát Script mà từ xưa đến nay chỉ có thiết lập được trong about:config.
 • Thêm bản dịch tiếng Hà Lan của John Willemse.
 • Hỗ trợ điều khiển hộp tìm kiếm HTML5 (cần Firefox 4).
 • Shift+Backspace (Shift+Del trên Mac) mới xóa dấu khỏi từ dẫn trước giống như GoTiengVietFx.
 • Di chuyển cảnh báo về sự xung đột với Mudim từ hộp thoại tùy chỉnh của AVIM ra cửa sổ Tiện ích chính. (Cảnh báo này sẽ không có sẵn trong Firefox 4.)
 • Bổ sung nút trợ giúp vào hộp thoại tùy chỉnh để mở tài liệu trợ giúp về AVIM trong cửa sổ mới.
 • Bộ Giám sát Script mới có thể tắt Google Virtual Keyboard trong các trang Web.
 • Bổ sung nút vào thanh công cụ bên phải của Fennec để bật/tắt AVIM.
 • Sửa trình đơn kiểu gõ của panel tùy chọn trong Fennec.
 • Bổ sung tùy chọn để nhận ra các hộp mật khẩu vào panel tùy chọn trong Fennec.
 • Sửa lỗi trong SeaMonkey làm hình tượng của các nút trên thanh công cụ không hiển thị, ngoại trừ trong hộp thoại Tùy biến Thanh công cụ.