AVIM Lược sử Phiên bản

44 phiên bản44 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 20080728.325 42.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

  • Thử hỗ trợ trình soạn thảo Bespin của Mozilla Labs.
  • Hỗ trợ Songbird 1.1.
  • Sửa vấn đề trong Komodo IDE và Komodo Edit là AVIM không nhận ra khung bọc SciMoz được, khung này hay được chọn thay vì SciMoz.
  • Sửa vấn đề con nháy đôi khi bị kéo chệch khi làm lại.
  • Chỉnh sửa văn bản trong bản Việt hóa để hợp với Firefox và Thunderbird.
  • Những người phát triển trang Web hiện có thể tắt AVIM trong một hộp văn bản nào đó bằng cách đặt thuộc tính CSS ime-mode với giá trị disabled.
  • Sửa vấn đề trong SeaMonkey là các nút bấm của AVIM trên thanh công cụ không có hình tượng.
(Lịch sử phiên bản đầy đủ)

Version 20080728.306 43.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

• Loại bỏ sự chậm chạp khi thêm dấu. Các hộp văn bản chứa nhiều văn bản không còn chậm chạp.
• Hỗ trợ phần bổ trợ SciMoz (Scintilla) trong Komodo IDE và Komodo Edit.
• Sửa vấn đề tất cả nội dung của hộp văn bản được chọn sau khi hoàn tác; bây giờ con nháy đứng yên.
• Sửa tính năng chuyển dấu về cuối từ (chẳng hạn “tóan” trở thành “toán”).
• Sửa vấn đề các hộp văn bản ở trong trang Web không cập nhật danh sách gợi ý sau khi thêm dấu.
• Sửa vấn đề trong các hộp soạn thảo có định dạng là các dấu bị mất sau khi hoàn tác rồi làm lại.
• Script Mudim được tắt theo mặc định, tại vì Mudim phổ biến và việc tắt nó không có ảnh hưởng đến tốc độ.
• Hiện có thể bỏ qua những hộp văn bản có ID chứa ký tự Unicode.
• Bấm Enter ở trong hộp văn bản ID hiện thêm ID vào danh sách.
• Bấm Backspace hoặc Delete ở trong danh sách “Hộp để Bỏ qua” hiện dời các ID được chọn khỏi danh sách.
• AVIM hiện kiểm tra tên (name) của hộp văn bản, cũng như ID của nó, để biết cần bỏ qua hộp hay không.

Version 20080728.290 42.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a3, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

• QUAN TRỌNG: Sửa vấn đề an ninh trong phiên bản 20080728.280 cho phép các trang Web độc ác thực thi mã JavaScript nào đó với đặc quyền.
• Hiện có thể gõ nhanh hơn trong hộp văn bản đa dòng chứa đựng nhiều văn bản.
• Hỗ trợ phần mở rộng IME và DiMENSiON một cách thí nghiệm.

Version 20080728.280 42.0 KiB

• QUAN TRỌNG: Vấn đề an ninh trong phiên bản này đã được xóa khỏi tập tin này.
• Thêm tùy chọn để cho phép bỏ dấu vào hộp mật khẩu. Hãy cẩn thận khi nào đăng nhập vào một website dùng mật khẩu có dấu; có thể website đó không thể xử lý các mật khẩu Unicode đúng kiểu.
• Sửa nhãn của tùy chọn sử dụng Telex khi Tự động được chọn.
• Giải quyết vấn đề các hộp văn bản đặc biệt không cập nhật sau khi chỉnh sửa một từ bắt đầu với chữ có dấu. Các hộp được ảnh hưởng bao gồm Thanh Tìm kiếm (trong trang) và Thanh Địa chỉ trong Firefox, cũng như Thanh Chủ đề trong Thunderbird.
• Giải quyết vấn đề thuộc tính đánh dấu không được lưu khi được chỉnh sửa trong Thư viện.
• Chỉnh lại một số quy tắc chính tả để cấm những kết hợp âm thanh không hợp lệ.
• Cập nhật phần hỗ trợ các nightly gần đây của BlueGriffon.
• Sửa việc chỉnh sửa trong hộp soạn thảo của BlueGriffon khi AVIM được bật lên.

Version 20080728.265 49.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a3, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

• Hỗ trợ các nightly của Firefox 3.2.
• Sửa vấn đề trong các cửa sổ tùy chỉnh làm AVIM chặn trang đầu tiên không hiện được, do Lỗi 330458.
• Sửa vấn đề các nút bấm trên thanh công cụ không hiển thị.
• Các nút bấm trên thanh công cụ hiện không còn nhìn giống như đang có hiệu lực trong khi AVIM bị tắt.
• Phiên bản AVIM tại XaLộ hiện được nhận ra và tắt.

Version 20080728.217 62.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1b3pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

• Sửa lỗi không thể bỏ qua một số hộp văn bản.

Version 20080728.210 46.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b1pre

• Hỗ trợ sơ sơ các phiên bản alpha của Komodo IDE 5.0 và Komodo Edit 5.0.
• Hỗ trợ các phần mở rộng Deepest Sender, iMacros, ReminderFox, và Zotero.
• Sửa tính năng dời dấu bằng cách lặp lại, lần này cho VNI và VIQR.
• Giải quyết vấn đề trong VIQR và VIQR* mà cho vào “o```” thì dấu lại bị gắn vào nguyên âm.
• Có thể bỏ qua các hộp soạn thảo có định dạng theo ID của khung chung quanh.
• Hỗ trợ thanh tìm kiếm trong Trình Quản lý các Tiện ích.
• Hỗ trợ Firebug và ScribeFire trong cửa sổ riêng.
• Hỗ trợ các hộp thoại tìm kiếm trong Thunderbird.
• Hỗ trợ các loại hộp văn bản ít gặp, như là thẻ isindex của HTML.

Version 20080728.195 45.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b1pre

• Thêm các bản dịch chữ Hoa giản thể và phồn thể do Karan Misra dịch.
• Sửa tính năng dời dấu bằng cách lặp lại (thí dụ đánh “o^^” thì phải cho ra “o^”).
• Giảm nhẹ những quy tắc chính tả tiếp, cho phép “p” ở đầu từ. Theo lời yêu cầu, “y” cũng được chấp nhận ở những chỗ thường có “i”.
• Giải quyết vấn đề “uu” (“ưu”, “uư”, v.v.) ở giữa từ được chấp nhận.
• Sửa các lỗi chính tả trong bản dịch tiếng Tây Ban Nha.

Version 20080728.185 45.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Giải quyết vấn đề nhập dấu thanh đằng sau từ thì cả từ bị đổi thành chữ thường.
• Giảm nhẹ những quy tắc chính tả, vì tính năng chính tả có mục đích chỉ hủy bỏ các từ không thể phát âm trong tiếng Việt. Hành thử không còn hủy bỏ “ka”, “ko”, và “ku”. Ngoài ra, “gìn” lại được chấp nhận.

Version 20080728.177 44.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Hỗ trợ Songbird và Instantbird.
• Hỗ trợ các phiên bản alpha của Firefox 3.1.
• Hỗ trợ các phần mở rộng googlebar, StumbleUpon, và Venkman.
• Viết lại các hàm chính để chạy nhanh hơn.
• Khi nhập văn bản vào hộp soạn thảo có định dạng, không còn cho từ đầu tiên ra ngược.
• Sửa vấn đề các từ bắt đầu với “z” được chấp nhận.
• Các từ bắt đầu với “q” mà không bắt đầu với “qu” hiện được coi là lỗi chính tả. Ngoài ra, các từ bắt đầu với “ka”, “ko”, hoặc “ku” cũng bị hủy bỏ.
• Sửa vấn đề không thể bỏ qua các hộp văn bản đặc biệt trong Firefox, như là các hộp tìm kiếm.
• Sửa vấn đề không thể tắt một số script nhúng vào trang. Có thể bạn cần phải mặc định lại các tùy chọn ẩn dùng about:config để chắc chắn tắt các script này.
• Thêm nút “Mặc định lại giá trị” vào tab Ô Bỏ qua trong cửa sổ tùy chỉnh.
• Sửa các vấn đề cửa sổ tùy chỉnh hoạt động bất thường trong Mac OS X. Thanh trình đơn không còn bị ẩn, các phím tắt chuẩn hoạt động tốt, và AVIM nhận ra được hộp “ID của hộp văn bản”.
• Hiện có thể tự động tắt Vinova trong các trang Web dùng một tùy chọn ẩn.

Version 20080224.139 43.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.0.*, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Added French localization.
• Added support for beta versions of Flock 2.
• Added support for applications built atop Mozilla Prism (WebRunner).
• Added support for alpha versions of Mozilla Thunderbird 3.
• Single-line textboxes no longer jump to the beginning whenever adding diacritics to words.
• Fixed an issue where the script monitor would disable the extension when typing in the Bookmarks sidebar’s filter bar.
• Fixed behavior on editable menulists (combo boxes), used in Google Toolbar and Firefox’s Live Titles feature.
• Added support for editable trees.
• Reduced the number of undo/redo levels created when adding diacritics, speeding up typing in textboxes with lots of existing text.
• The preferences panel now displays correctly on the Mac even if general.useragent.locale has been modified.

Version 20080224.118 40.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.0.*

• Added an option to allow words that begin with “dz” or “f”, even when spelling rules are enforced.
• Added support for more rich text editors, including Dojo's Dijit.Editor.
• Added support for disabling some versions of mViet.
• Added support for disabling the CHIM and Mudim scripts when typing in a webpage. The two scripts are not disabled by default.
• Added explicit menu items for switching to the previous and next input methods.
• Options such as input method can no longer be changed when AVIM is disabled.

Version 20061001 9.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 3.1a1pre

Version 20060714 9.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 3.0a1