AVIM Lược sử Phiên bản

37 phiên bản37 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản *.5.6.0b1 68.8 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Các chữ giả mạo chữ quốc ngữ được tự động thay thế bằng chữ đúng, thí dụ đặt dấu sắc vào chữ Thổ Nhĩ Kỳ “ı” sẽ cho ra “í” thay vì ký tự rỗng (null), trong khi chữ Ð/ð của tiếng Băng Đảo trở thành chữ Đ/đ của tiếng Việt.
 • Các mục trình đơn được viết chữ thường vì các thay đổi trong bản dịch tiếng Việt của Firefox gần đây.

Phiên bản *.5.5.0.1-signed 68.6 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Phục hồi sự hỗ trợ cho Google Docs và Google Slides trong Firefox 38.
 • Sửa vấn đề cửa sổ tùy chọn của các phần mở rộng DownThemAll! và Tab Mix Plus không hiển thị thẻ đầu tiên.
 • Sửa vấn đề có thể làm cho giá trị của hộp văn bản vượt quá số ký tự tối đa khi bấm một số phím chết.
 • Sửa nhập VIQR vào các applet Silverlight.

Phiên bản *.5.4.0.1-signed 71.1 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Phím tắt Ctrl hai lần được hạn chế để khó bật/tắt lộn. Để bật/tắt AVIM, phải bấm Ctrl hai lần trong một giây.
 • Nếu bấm Ctrl hai lần trong khi nút AVIM ở trong trình đơn hoặc bị tắt, một “thẻ treo cửa” sẽ nổi lên một chốc để cho biết bạn đã bật/tắt AVIM.
 • Cập nhật hình tượng trong trình đơn cho Windows và Linux.
 • Sửa vấn đề trong Google Docs và Slides làm cho con nháy bị dính sau khi đặt dấu.

Phiên bản *.5.4.0b2 71.2 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Sửa vấn đề trong Google Docs và Slides làm cho con nháy bị dính sau khi đặt dấu.

Phiên bản *.5.4.0b1 71.2 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Phím tắt Ctrl hai lần được hạn chế để khó bật/tắt lộn. Để bật/tắt AVIM, phải bấm Ctrl hai lần trong một giây.
 • Nếu bấm Ctrl hai lần trong khi nút AVIM ở trong trình đơn hoặc bị tắt, một “thẻ treo cửa” sẽ nổi lên một chốc để cho biết bạn đã bật/tắt AVIM.
 • Cập nhật hình tượng trong trình đơn cho Windows và Linux.

Phiên bản *.5.3.1.1-signed 70.6 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Sửa việc đặt dấu trên các bình luận trên Facebook.
 • Cập nhật hình tượng trong trình đơn cho OS X Yosemite.

Phiên bản *.5.3.0.1-signed 70.6 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Tăng tốc độ gõ trong Google Docs and Google Slides.
 • Hỗ trợ các cửa sổ Điện phân (e10s) của Firefox 36.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho trong hộp văn bản có định dạng trong Firefox 35.
 • Làm đơn giản số phiên bản của phần mở rộng này.

Phiên bản *.5.3.0b1 70.6 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Phục hồi sự hỗ trợ cho trong hộp văn bản có định dạng trong Firefox 35.
 • Làm đơn giản số phiên bản của phần mở rộng.

Phiên bản 20080728.526b1 70.9 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Tăng tốc độ gõ trong Google Docs and Google Slides.
 • Hỗ trợ các cửa sổ Điện phân (e10s) của Firefox 35.

Phiên bản 20080728.525b3 68.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Sửa lỗi khi nhập dấu vào Ace, Google Docs, v.v. trong Firefox 16 trở xuống.
 • Ngăn nhấp nháy trong Google Docs.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho BlueGriffon.

Phiên bản 20080728.525b2 68.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Giảm nhẹ bộ nhớ khi mở nhiều cửa sổ.
 • Sửa những lỗi hồi quy trong việc bỏ dấu.
 • Hỗ trợ Zoho Write và Zoho Show.
 • Hỗ trợ Silverlight trong Firefox 32 trở lên.
 • AVIM hiện nhận ra các applet Silverlight sau khi bỏ màn click-to-play.
 • Trong các hộp văn bản có định dạng, cũng như trong Komodo IDE và Komodo Edit, con nháy được giữ ở vị trí đúng sau khi hoàn tác và làm lại.
 • AVIM lại nhận thấy rằng Mudim đang được bật lên trong lúc about:addons đang mở.

Phiên bản 20080728.525b1 65.6 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Tương thích hơn với Firefox 34.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho Google Docs và Google Slides. Khi nào AVIM được bật lên, nó tự động tắt các công cụ nhập liệu của Google để tránh xung đột giữa hai bộ gõ.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho iCloud.

Phiên bản 20080728.523b 77.2 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Thêm một trình đơn Gõ Tiếng Việt vào trình đơn Firefox (Windows và Linux).
 • Thống nhất các nút trên thanh công cụ thành một nút tương tự với panel trên thanh trạng thái. Khi nâng cấp tới Firefox 29, nút này được tự động thêm vào thanh công cụ.
 • Hiện có thể bật/tắt AVIM bằng cách bấm Ctrl hai lần liên tục (⌃⌃ trên Mac), y chang với AVIM cho Chrome. AVIM chơi tiếng nhỏ để báo bạn về sự thay đổi. Để điều chỉnh âm lượng, hãy kiếm mục AVIM trong about:addons và bấm nút Tùy chọn hay Tùy chỉnh.
 • Firefox Sync hiện có thể đồng bộ hóa các tùy chỉnh AVIM qua Firefox và Firefox Di động trên các thiết bị.
 • Sửa vấn đề chọn văn bản và bấm Backspace trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa quá nhiều chữ.
 • Thêm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brasil của Mauro José da Silva.
 • Thêm bản dịch tiếng Trung Quốc giản thể của Wang.H.K.
 • Hỗ trợ iCloud.
 • Hỗ trợ Komodo Edit 8.x.
 • Hỗ trợ Silverlight 4 trở lên.
 • Hỗ trợ trình soạn thảo Orion của Eclipse.
 • Hỗ trợ Ymacs, một trình soạn thảo mã nguồn kiểu emacs.
 • Không còn hỗ trợ 280 Slides vì dịch vụ đã đóng cửa.
 • Bộ giám sát kịch bản hiện có khả năng tắt chức năng Bàn phím ảo tại Google Tiếng Việt và Google Việt Nam.
 • Sửa vấn đề dòng hiện tại trong trình soạn thảo Ace được thi hành như mã nguồn JavaScript không có đặc quyền.
 • Sử dụng biểu tượng AVIM trong giao diện Silvermel làm hình tượng của phần mở rộng.

Phiên bản 20080728.495b 65.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

Các thay đổi từ 20080728.489b:
 • Sửa vấn đề trong các trình soạn Ace, 280 Slides, Orion, và Ymacs có thể làm cho dòng hiện hành bị chạy như mã JavaScript không đặc quyền.
Các thay đổi từ 20080728.468b:
 • Khôi phục chức năng hỗ trợ các tài liệu văn bản và bảng tính Google Docs.
 • Thêm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brasil của Mauro José da Silva.
 • Hỗ trợ Zoho Writer.
 • Hỗ trợ trình soạn Orion của dự án Eclipse.
 • Hỗ trợ Ymacs, một trình soạn mã nguồn giống emacs.
Các thay đổi từ 20080728.460b:
 • Sửa vấn đề ngăn trở sửa đổi trong một số tài liệu văn bản của Google Docs.
Các thay đổi từ 20080728.450:
 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span xml:lang="en-US" lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Phiên bản 20080728.489b 65.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

Các thay đổi từ 20080728.468b:
 • Khôi phục chức năng hỗ trợ các tài liệu văn bản và bảng tính Google Docs.
 • Thêm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brasil của Mauro José da Silva.
 • Hỗ trợ Zoho Writer.
 • Hỗ trợ trình soạn Orion của dự án Eclipse.
 • Hỗ trợ Ymacs, một trình soạn mã nguồn giống emacs.
Các thay đổi từ 20080728.460b:
 • Sửa vấn đề ngăn trở sửa đổi trong một số tài liệu văn bản của Google Docs.
Các thay đổi từ 20080728.450:
 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span xml:lang="en-US" lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Phiên bản 20080728.468b 62.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

Các thay đổi từ 20080728.460b:
 • Sửa vấn đề ngăn trở sửa đổi trong một số tài liệu văn bản của Google Docs.
Các thay đổi từ 20080728.450:
 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span xml:lang="en-US" lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Phiên bản 20080728.460b 62.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Hỗ trợ sửa đổi các tài liệu văn bản trong Google Docs được tạo vào tháng 6 năm 2010 trở về sau (cần Firefox 4 hoặc tương tự).
 • Sửa lỗi chọn văn bản và bấm <span xml:lang="en-US" lang="en-US">Backspace</span> trong điều khiển văn bản có định dạng sẽ xóa thêm một ký tự đừng trước phần đã chọn.

Phiên bản 20080728.450.1-signed 61.4 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

 • Phục hồi sự hỗ trợ cho Firefox 2 sau hơn hai năm. (Chào mừng những nguời vẫn còn dùng Windows 98!) Các phiên bản cũ của những chương trình hệ Mozilla khác cũng được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ Firefox 4.
 • Đổi tên kiểu gõ “Tự động” thành “Tổng hợp”.
 • Xây lại hộp thoại tùy chỉnh. Hộp thoại mới đã được tổ hợp lại để cho dễ hiểu và ổn định hơn. Nó cũng bao gồm các tùy chọn của bộ giám sát script mà về trước chỉ điều khiển được trong about:config.
 • Thêm bản dịch tiếng Hà Lan của John Willemse.
 • Gỡ các bản dịch tiếng Pháp và Trung Quốc vì không còn được giữ gìn. Nếu bạn có quan tâm về việc cập nhật các bản dịch này, xin liên lạc với Minh.
 • Tăng mức an toàn của bộ giám sát script và chức năng hỗ trợ Silverlight.
 • Hỗ trợ các loại hộp tìm kiếm, địa chỉ URL và địa chỉ thư điện tử của HTML5.
 • Hiện có thể xóa dấu dùng Shift+Backspace ( trong Mac) giống như GoTiengVietFx.
 • Hỗ trợ con nháy lựa chọn đa dòng trong Komodo IDE và Komodo Edit.
 • Hỗ trợ Ace, trình soạn kế tiếp Bespin.
 • Hỗ trợ 280 Slides.
 • Chuyển lời cảnh báo về phần mở rộng Mudim từ hộp thoại tùy chỉnh của AVIM sang cửa sổ Tiện ích chính. (Lời cảnh báo này không có sẵn trong Firefox 4.)
 • Thêm nút Trợ giúp vào hộp thoại tùy chỉnh để mở tài liệu AVIM trong cửa sổ mới.
 • Bộ giám sát script hiện có thể tắt Bàn phím Ảo của Google trong các trang Web.
 • Thêm nút vào thanh công cụ bên phải của Fennec để bật/tắt AVIM.
 • Sửa trình đơn kiểu gõ trong panel tùy chọn trong Fennec.
 • Thêm tùy chọn nhận ra hộp mật khẩu trong Fennec.
 • Sửa lỗi biểu tượng của các nút trên thanh công cụ trong SeaMonkey không hiện, trừ trong hộp thoại Tùy biến.

Phiên bản 20080728.447b 60.4 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

Changes from 20080728.421b:
 • Improved the security of the Script Monitor and Silverlight support.
 • Added support for rectangular selection in Komodo IDE and Komodo Edit.
 • Added support for Ace, the successor to Bespin.
 • Added support for 280 Slides.
Changes from 20080728.402b:
 • Corrected a typo that prevented version AVIM from installing in most versions of Firefox.
 • Removed Bespin support, which is incompatible with recent “Bespin Reloaded” releases.
 • Removed the French and Chinese localizations, which are not being maintained.
 • Added support for the HTML5 URL and e-mail address controls.
Changes from 20080728.366:
 • Restored support for Firefox 2 after nearly two years. (Welcome back, Windows 98 users!) Older versions of other Mozilla-based applications are now supported too.
 • Added support for Firefox 4.
 • Renamed the “Auto” input method to “Mixed” to match Mudim.
 • Overhauled the preferences dialog. The reorganized and rewritten dialog is easier to understand and much more reliable. It also includes Script Monitor options that before were only accessible through about:config.
 • Added a Dutch localization by John Willemse.
 • Removed the French and Chinese localizations, which are not being maintained. If you are interested in bringing these localizations back, please contact Minh.
 • Improved the security of the Script Monitor and Silverlight support.
 • Added support for the HTML5 search box, URL, and e-mail address controls.
 • Shift+Backspace (Shift+Del on the Mac) now removes a diacritical mark from the preceding word like GoTiengVietFx does.
 • Added support for rectangular selection in Komodo IDE and Komodo Edit.
 • Added support for Ace, the successor to Bespin.
 • Added support for 280 Slides.
 • Moved the Mudim compatibility warning from AVIM’s preferences dialog to the main Add-ons window. (The compatibility warning is not available in Firefox 4.)
 • Added a help button to the preferences dialog that opens AVIM help documentation in a new window.
 • The Script Monitor can now disable Google Virtual Keyboard in webpages.
 • Added a button to Fennec’s right toolbar for enabling and disabling AVIM.
 • Fixed the input method menu in the options panel in Fennec.
 • Added an option to recognize password boxes to the options panel in Fennec.
 • Fixed a regression in SeaMonkey where icons would not appear for the toolbar buttons except in the Customize Toolbar dialog.

Phiên bản 20080728.421b 58.4 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 trở lên, Di động 0.7 - 4.0b4pre, SeaMonkey 1.1a trở lên, Thunderbird 2.0a1 trở lên

Các thay đổi từ 20080728.402b:
 • Sửa một lỗi chính tả làm cho AVIM không thể cài đặt vào phần nhiều phiên bản Firefox.
 • Ngừng hỗ trợ Bespin, vì AVIM không còn tương tích với các phiên bản “Bespin Reloaded” mới.
 • Hỗ trợ các điều khiển hộp địa chỉ URL và hộp địa chỉ thư điện tử trong HTML5.
Các thay đổi từ 20080728.366:
 • Lại hỗ trợ Firefox 2 sau khoảng hai năm. (Hoan nghênh những người dùng Windows 98 mới trở lại được!) Thunderbird 2 cũng lại được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ các phiên bản beta của Firefox 4.
 • Đổi tên kiểu gõ “Tự động” thành “Tổng hợp” theo Mudim.
 • Xây lại hộp thoại tùy chỉnh. Sau khi được viết mới và tổ chức lại hoàn toàn, hộp thoại này dễ hiểu hơn và ổn định hơn nhiều. Nó cũng gồm có những tùy chọn về Bộ Giám sát Script mà từ xưa đến nay chỉ có thiết lập được trong about:config.
 • Thêm bản dịch tiếng Hà Lan của John Willemse.
 • Hỗ trợ các điều khiển hộp tìm kiếm, hộp địa chỉ URL, và hộp địa chỉ thư điện tử trong HTML5.
 • Shift+Backspace (Shift+Del trên Mac) mới xóa dấu khỏi từ dẫn trước giống như GoTiengVietFx.
 • Ngừng hỗ trợ Bespin, vì AVIM không còn tương tích với các phiên bản “Bespin Reloaded” mới.
 • Di chuyển cảnh báo về sự xung đột với Mudim từ hộp thoại tùy chỉnh của AVIM ra cửa sổ Tiện ích chính. (Cảnh báo này sẽ không có sẵn trong Firefox 4.)
 • Bổ sung nút trợ giúp vào hộp thoại tùy chỉnh để mở tài liệu trợ giúp về AVIM trong cửa sổ mới.
 • Bộ Giám sát Script mới có thể tắt Google Virtual Keyboard trong các trang Web.
 • Bổ sung nút vào thanh công cụ bên phải của Fennec để bật/tắt AVIM.
 • Sửa trình đơn kiểu gõ của panel tùy chọn trong Fennec.
 • Bổ sung tùy chọn để nhận ra các hộp mật khẩu vào panel tùy chọn trong Fennec.
 • Sửa lỗi trong SeaMonkey làm hình tượng của các nút trên thanh công cụ không hiển thị, ngoại trừ trong hộp thoại Tùy biến Thanh công cụ.

Phiên bản 20080728.402b 64.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 4.0b8pre, Di động 0.7 - 4.0b2pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1b1, Thunderbird 2.0a1 - 3.3a1pre

 • Lại hỗ trợ Firefox 2 sau khoảng hai năm. (Hoan nghênh những người dùng Windows 98 mới trở lại được!) Thunderbird 2 cũng lại được hỗ trợ.

 • Hỗ trợ các phiên bản beta của Firefox 4.

 • Đổi tên kiểu gõ “Tự động” thành “Tổng hợp” theo Mudim.

 • Xây lại hộp thoại tùy chỉnh. Sau khi được viết mới và tổ chức lại hoàn toàn, hộp thoại này dễ hiểu hơn và ổn định hơn nhiều. Nó cũng gồm có những tùy chọn về Bộ Giám sát Script mà từ xưa đến nay chỉ có thiết lập được trong about:config.

 • Thêm bản dịch tiếng Hà Lan của John Willemse.

 • Hỗ trợ điều khiển hộp tìm kiếm HTML5 (cần Firefox 4).

 • Shift+Backspace (Shift+Del trên Mac) mới xóa dấu khỏi từ dẫn trước giống như GoTiengVietFx.

 • Di chuyển cảnh báo về sự xung đột với Mudim từ hộp thoại tùy chỉnh của AVIM ra cửa sổ Tiện ích chính. (Cảnh báo này sẽ không có sẵn trong Firefox 4.)

 • Bổ sung nút trợ giúp vào hộp thoại tùy chỉnh để mở tài liệu trợ giúp về AVIM trong cửa sổ mới.

 • Bộ Giám sát Script mới có thể tắt Google Virtual Keyboard trong các trang Web.

 • Bổ sung nút vào thanh công cụ bên phải của Fennec để bật/tắt AVIM.

 • Sửa trình đơn kiểu gõ của panel tùy chọn trong Fennec.

 • Bổ sung tùy chọn để nhận ra các hộp mật khẩu vào panel tùy chọn trong Fennec.

 • Sửa lỗi trong SeaMonkey làm hình tượng của các nút trên thanh công cụ không hiển thị, ngoại trừ trong hộp thoại Tùy biến Thanh công cụ.

Phiên bản 20080728.366 51.2 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 4.0b1, Di động 0.7 - 4.0b1pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.1b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.3a1pre

 • Thử nghiệm hỗ trợ Microsoft Silverlight 2 trở lên. AVIM hiện nhận ra các hộp văn bản chuẩn của Silverlight. Tuy nhiên, các applet viết bằng mã quản lý (managed code) không được hỗ trợ.

 • Thêm bản dịch tiếng Đức của Erwin D. Glockner.

 • Khi nhập dd (hoặc d9 với VNI) ngay đằng sau con số, dd hiện trở thành ký hiệu đồng.

 • Xác định biên giới từ một cách giỏi hơn. Ngay cả khi tùy chọn Đúng Chính Tả được bật lên, có thể nhập từ tiếng Việt ngay đằng sau dấu nào, cũng như bên cạnh các chữ Hoa và văn bản trong tiếng nào không sử dụng chữ khoảng cách. Đặc biệt là dấu chéo ngược hiện được coi là biên giới từ.

 • Thêm panel tùy chỉnh dễ chỉ trỏ dành cho Fennec 1.0.

 • Sửa vấn đề mở cửa sổ tùy chọn thì danh sách ID để bỏ qua bị xóa sạch.

 • Hỗ trợ kết hợp dấu ngã với chữ G trong “Ng̃”, để viết tắt “Nguyễn”.

 • Có thể thoát các phím chết của VIQRVIQR* dùng dấu chéo ngược trong khi sử dụng kiểu gõ Tự động.

 • Bộ giám sát script hiện có khả năng tự động tắt avim.js khi gõ trong hộp sửa đổi thử nghiệm “Babaco” của Wikipedia, cũng như VietUni 1.7.

 • Hỗ trợ phiên bản alpha của Komodo IDE và Komodo Edit 6.0.

 • Các giao diện Charamel và Silvermel hiện sử dụng biểu trưng AVIM óng ánh hơn trong sửa sổ Tiện ích và cửa sổ tùy chọn của AVIM.

 • Biểu trưng của AVIM được hiển thị trong cửa sổ Tiện ích ngay cả khi phần mở rộng này đang vô hiệu.

Phiên bản 20080728.334 44.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.7a3pre, Di động 0.7 - 1.1a2pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.2a1pre

 • Hỗ trợ Bespin 0.2.1 (“Cheeky Cirrus”) trở lên, bao gồm các nơi cài đặt không trực thuộc Mozilla.
 • Hỗ trợ Songbird 1.2.
 • “Đaư ” hiện được nhận ra là không chính xác.
 • Sửa vấn đề gin` không trở thành “gìn”.
 • Sửa vấn đề trong Windows và Linux là các tùy chọn trong cửa sổ tùy chọn không được bật tắt đúng lúc.
 • Sửa vấn đề nút Khôi phục Mặc định lúc nào được bật lên, ngay cả khi danh sách ID để bỏ qua đã có giá trị mặc định.

(Lịch sử phiên bản đầy đủ)

Phiên bản 20080728.325 43.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

 • Thử hỗ trợ trình soạn thảo Bespin của Mozilla Labs.
 • Hỗ trợ Songbird 1.1.
 • Sửa vấn đề trong Komodo IDE và Komodo Edit là AVIM không nhận ra khung bọc SciMoz được, khung này hay được chọn thay vì SciMoz.
 • Sửa vấn đề con nháy đôi khi bị kéo chệch khi làm lại.
 • Chỉnh sửa văn bản trong bản Việt hóa để hợp với Firefox và Thunderbird.
 • Những người phát triển trang Web hiện có thể tắt AVIM trong một hộp văn bản nào đó bằng cách đặt thuộc tính CSS ime-mode với giá trị disabled.
 • Sửa vấn đề trong SeaMonkey là các nút bấm của AVIM trên thanh công cụ không có hình tượng.

(Lịch sử phiên bản đầy đủ)

Phiên bản 20080728.306 44.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

• Loại bỏ sự chậm chạp khi thêm dấu. Các hộp văn bản chứa nhiều văn bản không còn chậm chạp.
• Hỗ trợ phần bổ trợ SciMoz (Scintilla) trong Komodo IDE và Komodo Edit.
• Sửa vấn đề tất cả nội dung của hộp văn bản được chọn sau khi hoàn tác; bây giờ con nháy đứng yên.
• Sửa tính năng chuyển dấu về cuối từ (chẳng hạn “tóan” trở thành “toán”).
• Sửa vấn đề các hộp văn bản ở trong trang Web không cập nhật danh sách gợi ý sau khi thêm dấu.
• Sửa vấn đề trong các hộp soạn thảo có định dạng là các dấu bị mất sau khi hoàn tác rồi làm lại.
• Script Mudim được tắt theo mặc định, tại vì Mudim phổ biến và việc tắt nó không có ảnh hưởng đến tốc độ.
• Hiện có thể bỏ qua những hộp văn bản có ID chứa ký tự Unicode.
• Bấm Enter ở trong hộp văn bản ID hiện thêm ID vào danh sách.
• Bấm Backspace hoặc Delete ở trong danh sách “Hộp để Bỏ qua” hiện dời các ID được chọn khỏi danh sách.
• AVIM hiện kiểm tra tên (name) của hộp văn bản, cũng như ID của nó, để biết cần bỏ qua hộp hay không.

Phiên bản 20080728.290 43.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a3, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

• QUAN TRỌNG: Sửa vấn đề an ninh trong phiên bản 20080728.280 cho phép các trang Web độc ác thực thi mã JavaScript nào đó với đặc quyền.
• Hiện có thể gõ nhanh hơn trong hộp văn bản đa dòng chứa đựng nhiều văn bản.
• Hỗ trợ phần mở rộng IME và DiMENSiON một cách thí nghiệm.

Phiên bản 20080728.280 43.0 kB

• QUAN TRỌNG: Vấn đề an ninh trong phiên bản này đã được xóa khỏi tập tin này.
• Thêm tùy chọn để cho phép bỏ dấu vào hộp mật khẩu. Hãy cẩn thận khi nào đăng nhập vào một website dùng mật khẩu có dấu; có thể website đó không thể xử lý các mật khẩu Unicode đúng kiểu.
• Sửa nhãn của tùy chọn sử dụng Telex khi Tự động được chọn.
• Giải quyết vấn đề các hộp văn bản đặc biệt không cập nhật sau khi chỉnh sửa một từ bắt đầu với chữ có dấu. Các hộp được ảnh hưởng bao gồm Thanh Tìm kiếm (trong trang) và Thanh Địa chỉ trong Firefox, cũng như Thanh Chủ đề trong Thunderbird.
• Giải quyết vấn đề thuộc tính đánh dấu không được lưu khi được chỉnh sửa trong Thư viện.
• Chỉnh lại một số quy tắc chính tả để cấm những kết hợp âm thanh không hợp lệ.
• Cập nhật phần hỗ trợ các nightly gần đây của BlueGriffon.
• Sửa việc chỉnh sửa trong hộp soạn thảo của BlueGriffon khi AVIM được bật lên.

Phiên bản 20080728.265 50.2 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, Di động 0.7 - 1.0.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a3, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

• Hỗ trợ các nightly của Firefox 3.2.
• Sửa vấn đề trong các cửa sổ tùy chỉnh làm AVIM chặn trang đầu tiên không hiện được, do Lỗi 330458.
• Sửa vấn đề các nút bấm trên thanh công cụ không hiển thị.
• Các nút bấm trên thanh công cụ hiện không còn nhìn giống như đang có hiệu lực trong khi AVIM bị tắt.
• Phiên bản AVIM tại XaLộ hiện được nhận ra và tắt.

Phiên bản 20080728.217 63.5 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1b3pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

• Sửa lỗi không thể bỏ qua một số hộp văn bản.

Phiên bản 20080728.210 47.1 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b1pre

• Hỗ trợ sơ sơ các phiên bản alpha của Komodo IDE 5.0 và Komodo Edit 5.0.
• Hỗ trợ các phần mở rộng Deepest Sender, iMacros, ReminderFox, và Zotero.
• Sửa tính năng dời dấu bằng cách lặp lại, lần này cho VNI và VIQR.
• Giải quyết vấn đề trong VIQR và VIQR* mà cho vào “o```” thì dấu lại bị gắn vào nguyên âm.
• Có thể bỏ qua các hộp soạn thảo có định dạng theo ID của khung chung quanh.
• Hỗ trợ thanh tìm kiếm trong Trình Quản lý các Tiện ích.
• Hỗ trợ Firebug và ScribeFire trong cửa sổ riêng.
• Hỗ trợ các hộp thoại tìm kiếm trong Thunderbird.
• Hỗ trợ các loại hộp văn bản ít gặp, như là thẻ isindex của HTML.