Em đã dùng. Rated 2 out of 5 stars

plugin tuyệt vời, nhưng nó cứ hiện ở thanh Status bar, vướng quá. Ctr+O là phím tắt mở file của FireFox, Option của AVIM bị disable, không tùy chỉnh được.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20061001). 

Phím tắt

Xin cài đặt phiên bản mới; nó dùng Ctrl+Alt+V để bật/tắt và không tốn chỗ đến độ.