Icon of AVIM

AVIM 20080728.450

bởi Minh Nguyễn, Hieu Tran Dang

Bộ gõ tiếng Việt. Nhập văn bản tiếng Việt có dấu đầy đủ trực tiếp vào bất cứ trang Web hay hộp thoại nào, chỉ cần bàn phím bình thường.