Đánh giá

It's a good theme, I like it.

Rated 5 out of 5 stars bởi Ann vào January 5, 2016

I love it!!

It's so cool.

Rated 5 out of 5 stars bởi cbru vào September 23, 2015

love it but can't get any themes to install into browser.

Rated 5 out of 5 stars bởi 1phx vào June 19, 2015

Xem tất cả 53 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.