Đánh giá

cool

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015

Wow! So colourful and strong and rich! Beautiful too. Like it. Thank you for your work! Merry Christmas.

Rated 5 out of 5 stars bởi Gloria vào December 19, 2014

live wallpaper

bright, vibrant spirit of the new year I like

Rated 5 out of 5 stars bởi Enn vào December 14, 2013

Xem tất cả 16 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.