Icon of Copy Link

Copy Link 2.1.1-signed.1-signed  No Restart

bởi Erik Vold

Adds a "Copy Link" menu item to the context menu for links on Fennec.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm