Піктограма Ukrajinsjka Latynka | Українська латинка

Ukrajinsjka Latynka | Українська латинка 0.7.0 Сумісно починаючи з Firefox 57

автор Pavel paiv Ivashkov

Транлітерація з кирилиці в латинку