Піктограма Element Hiding Helper для Adblock Plus

Element Hiding Helper для Adblock Plus 1.4

автор Wladimir Palant

Нищіть рекламу! Element Hiding Helper є допоміжним розширенням до Adblock Plus. Воно допомогає легше створювати правили приховування.