Ikon för Mail Size Report

Mail Size Report 0.1.0

av koiken

Report current size of mail with attachment files in status bar

Detta tillägg har preliminärt granskats av Mozilla. Läs mer