Chichewa Spell Check versionshistorik

2 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3 18.4 kB Fungerar med Firefox 2.0 - 38.*, Mobil 1.1 - 33.0, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0

Added support for new versions of Mozilla applications

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Version 0.1 20.5 kB Fungerar med Firefox 2.0 - 4.0b4, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*