Chichewa Spell Check versionshistorik

3 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3.1-typefix 19.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 - 52.*, Mobil 1.1 - 4.0.*, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*

Version 0.3 18.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 - 45.*, Mobil 1.1 - 33.0, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0

Added support for new versions of Mozilla applications

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Version 0.1 20.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 - 4.0b4, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*