Chichewa Spell Check versionshistorik

3 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3.1-typefix 19.0 KiB

Version 0.3 18.0 KiB

Added support for new versions of Mozilla applications

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Version 0.1 20.0 KiB