WOT - Surfa säkert versionshistorik

2 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 20170725 1.2 MiB Fungerar med Firefox 45.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.0a - 2.28

Minor improvements

Version 20170206 1.2 MiB Fungerar med Firefox 45.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.0a - 2.28

Enhanced user privacy and improved security