WOT - Surfa säkert versionshistorik

1 version

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 20170120 1.2 MiB Fungerar med Firefox 45.0 och senare, SeaMonkey 1.0a och senare

Enhanced user privacy and improved security