WOT - Surfa säkert versionshistorik

5 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 20171020.0wot 1.3 MiB Fungerar med Firefox för Android 48.0 och senare, Firefox 48.0 och senare

Bug fixes, improved localization

Version 20171015.0wot 1.2 MiB Fungerar med Firefox för Android 48.0 och senare, Firefox 48.0 och senare

Bug fixes

Version 20171003.1wot 1.2 MiB Fungerar med Firefox för Android 48.0 och senare, Firefox 48.0 och senare

Several bug fixes, improved comments section

Version 20171003.0wot 1.2 MiB Fungerar med Firefox för Android 48.0 och senare, Firefox 48.0 och senare

Several code fixes

Version 20170206 1.2 MiB Fungerar med Firefox 45.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.0a - 2.28

Enhanced user privacy and improved security