TeaBiscuit versionshistorik

3 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.9.3.1-signed.1-signed 754.6 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 56.*

The toolbar button will now add itself on first run

Version 1.9.1-signed.1-signed 57.1 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 28.*

The way in which the subdomain-ignoring feature works has changed. This function should now be fully compatible with tld's like .co.uk.

Version 1.8.1-signed.1-signed 31.1 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 24.*

Added icon