New Tab Wallpapers versionshistorik

10 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 13.15.63.1-signed.1-signed 49.3 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 56.*

Version 11.99.63.1-signed.1-signed 49.3 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

Version 10.89.43.1-signed.1-signed 49.2 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

Version 9.89.43.1-signed.1-signed 49.2 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

Version 8.89.43.1-signed.1-signed 48.5 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

Version 6.89.43.1-signed.1-signed 50.8 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

I comment functions for future reference

Version 5.59.33.1-signed.1-signed 50.4 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

I corrected XUL ids

Version 4.01.33.1-signed.1-signed 56.7 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 20.0a1

Version 3.00.13.1-signed.1-signed 53.8 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 17.*

I changed misplaced logo of extension for Editor request

Version 2.00.13.1-signed.1-signed 26.1 KiB Fungerar med Firefox 13.0 - 15.*

* Toolbar Button installed
* Local and Web Image can be assigned
* Size Setting
* Position Setting
* Repeat Setting