Sekretess och Säkerhet

Prenumerera

Saved Password Editor Kräver omstart

Lägger till funktioner för att skapa och redigera lösenordsposter i lösenordshanteraren.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (384)
59 455 användare

Password Tags Kräver omstart

Lägger till sorteringsbara användarspecifika taggar i lösenordshanteraren.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (13)
958 användare

Identity Chooser Kräver omstart

Identity Chooser hjälper dig att välja rätt avsändaradress när du skriver ett e-brev.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (91)
7 806 användare

Mail Merge Kräver omstart Utvalda

Mass Mail and Personal Mail

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (155)
59 414 användare

Pan

Block ads and manage proxy.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (99)
2 294 användare

MEGAbird Kräver omstart

Add MEGA support to Thunderbird's Filelink feature.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (11)
2 330 användare

QuickPasswords Kräver omstart

Kopiera dina lösenord enkelt och kvickt, från Lösenordshanteraren till Urklipp. Du behöver aldrig mer visa dem öppet!

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (50)
3 222 användare

Auto Address Cleaner Kräver omstart

Removes comment, display name automatically from addresses before sending mail.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (49)
13 593 användare

Bluhell Firewall

Get a faster browsing experience by blocking nasty web resources using Bluhell Firewall, the lightweight Ad-Blocker and Tracking/Privacy Protector.

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (493)
40 356 användare

TrayHotKey Kräver omstart

为Fx5.0 及以上版本提供系统热键(老板键)功能

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (61)
1 732 användare

Native AdBlocker

한국 웹의 광고를 효율적으로 차단합니다.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (9)
131 användare

Encrypt if possible Kräver omstart

Sets message security option "encrypt message", if valid X509 certificates are found for all recipients.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (17)
1 447 användare

Yet Another Remove It Permanently Kräver omstart

Remove elements and block content on Web pages.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (46)
1 303 användare

Master Password+ Kräver omstart

Various enhancements for build-in "master password" (MP)
-Locks master security device on demand or after specified time
-Prompts for MP on browser startup
-Suppresses all or duplicate MP prompts
-Locks up entire application or individual windows

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (170)
14 517 användare

S/MIME Security for Multiple Identities Kräver omstart

Adds S/MIME Security configuration to the multiple identities dialog.
Meanwhile this feater has been integrated into Thunderbird 3

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (7)
0 användare

POW -- Plain Old Webserver Kräver omstart

Turn the web on its head with the Plain Old Webserver (POW), which adds a server to your browser.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (16)
12 användare

Secure Addressing Kräver omstart

This add-on provides features to avoid sending emails to wrong addresses. Key features are a confirmation window of recipient's addresses upon sending, name and affiliation look up at mail composition and main windows, and safe auto completion.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (19)
3 762 användare

Confirm-Address Kräver omstart

メールを送信する前にあて先確認ダイアログを表示するThunderbirdアドオンです。

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (49)
25 705 användare

Change Referer Button Kräver omstart

En knapp i verktygsfältet eller statusfältet/tilläggsfältet för att snabbt byta referenssida.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (17)
1 002 användare

Customizations for Adblock Plus

This extension provides various customization options for the Adblock Plus user interface.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (15)
5 399 användare