Quote Colors-versionshistorik

7 versions

Var försiktig med gamla versioner

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3 36.9 kB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

Changes in 0.3:
  • full compatibility with Thunderbird 3 and SeaMonkey 2

  • quote colors and formatting repeat once after the fifth level (i.e. level 6 uses the same colors as level 1, level 7 the same as level 2 and so on...) which enables to visually distinguish up to 10 levels now

  • many small internal changes and improvements

Version 0.2.9 38.9 kB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0b1, Thunderbird 2.0 - 3.0b3pre

- compatible with Thunderbird 3 (Beta) and SeaMonkey 2 (Alpha)
- new localization: Danish

Version 0.2.8 36.9 kB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 2.0.0.*

- compatible with Thunderbird 2.0
- new localizations: Hungarian, Russian

Version 0.2.7 31.7 kB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 1.5.0.*

This package contains the following languages: English (en-US), Czech (cs-CZ), German (de-DE), Spanish (es-ES), French (fr-FR), Italian (it-IT), Japanese (ja-JP) and Polish (pl-PL).

Version 0.2.6 15.4 kB Fungerar med Thunderbird 0.7 - 1.5.0.*

Version 0.1c 14.3 kB

Version 0.2 12.3 kB Fungerar med Thunderbird 0.7 - 1.0