Oriya Spell Checker versionshistorik

3 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3.1-typefix 13.1 KiB

Version 0.3 13.0 KiB

Added support for all applications and updates to the Mozilla development versions.

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Version 0.1 14.0 KiB