Lightning versionshistorik

110 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 4.9b2 4.9 MB Fungerar med SeaMonkey 2.44 - 2.44.*, Thunderbird 47.0 - 47.*

Version 4.9b1 4.9 MB Fungerar med SeaMonkey 2.44 - 2.44.*, Thunderbird 47.0 - 47.*

Version 4.7 4.9 MB Fungerar med SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Version 4.7b3 4.9 MB Fungerar med SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Version 4.7b1 4.9 MB Fungerar med SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Version 4.6b1 4.8 MB Fungerar med SeaMonkey 2.41 - 2.41.*, Thunderbird 44.0 - 44.*

Version 4.0.5.2 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.5b1 4.8 MB Fungerar med SeaMonkey 2.40 - 2.40.*, Thunderbird 43.0 - 43.*

Version 4.0.4.1 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.4b2 4.7 MB Fungerar med SeaMonkey 2.39 - 2.39.*, Thunderbird 42.0 - 42.*

Version 4.0.3.1 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.3.0 - 38.*

Version 4.4b1 4.7 MB Fungerar med SeaMonkey 2.39 - 2.39.*, Thunderbird 42.0 - 42.*

Version 4.3b2 5.2 MB Fungerar med SeaMonkey 2.38 - 2.38.*, Thunderbird 41.0 - 41.*

Version 4.0.2.1 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.3b1 5.2 MB Fungerar med SeaMonkey 2.38 - 2.38.*, Thunderbird 41.0 - 41.*

Version 4.0.2 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.2b1 6.7 MB Fungerar med SeaMonkey 2.37 - 2.37.*, Thunderbird 40.0 - 40.*

Version 4.0.1.2 6.7 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.0.1 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.0.0.1 6.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.0b6 7.0 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.0b3 4.9 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 4.0b1 4.5 MB Fungerar med SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Version 3.9b1 4.2 MB Fungerar med SeaMonkey 2.34 - 2.34.*, Thunderbird 37.0 - 37.*

Version 3.8b2 4.3 MB Fungerar med SeaMonkey 2.33 - 2.33.*, Thunderbird 36.0 - 36.*

Version 3.8b1 4.8 MB Fungerar med SeaMonkey 2.33 - 2.33.*, Thunderbird 36.0 - 36.*

Version 3.3.3 4.5 MB Fungerar med SeaMonkey 2.28 - 2.28.*, Thunderbird 31.0 - 31.*

* Added locales cy, fi, pt-BR, tr.

Version 3.7b1 3.3 MB Fungerar med SeaMonkey 2.32 - 2.32.*, Thunderbird 35.0 - 35.*

NOTE: This version is en-US only, since Thunderbird did not have a beta build for Thunderbird 35.

Version 3.3.2 4.3 MB Fungerar med SeaMonkey 2.28 - 2.28.*, Thunderbird 31.0 - 31.*

* Fixed locales that went missing in Lightning 3.3.1
* Added gd and lt locales.

Version 3.6b3 4.6 MB Fungerar med SeaMonkey 2.31 - 2.31.*, Thunderbird 34.0 - 34.*