Export All Certificates versionshistorik

4 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.6.1-signed.1-signed 38.1 KiB Fungerar med Firefox 3.5 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.2a1pre, Thunderbird 3.0 - 3.3a4pre

Adds support for Gecko 2.0 (that is, Firefox 4 and Thunderbird 3.3).

New translations
German (de): ReinekeFux
Swedish (sv-SE): Lakrits
Chinese Simplified (zh-CN): yfdyh000

Updated translations:
Greek (el): simosx

Version 1.3 8.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.7a5pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0 - 3.2a1pre

Added fr localisation by Goofy.
Added tr-TR localisation by nikneyim.

Version 1.2 7.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.7a5pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0 - 3.2a1pre

ExportAllCertificates now creates filenames that include the certificate common name (CN) and organisation (O). In addition, certificate files are also numbered.

Version 1.1 7.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.7a5pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0 - 3.2a1pre

Fixes issue with hard-coded directory separator in Windows (slash vs backslash).
If you have installed version 1.0 and you use Windows, you are affected and you should upgrade.