Copy Plain Text 2 versionshistorik

10 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.6 86.9 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.48, Thunderbird 3.0 - 51.0

Multiprocess compatibility.

Version 1.5 78.2 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 49.*, SeaMonkey 2.0 - 2.45, Thunderbird 3.0 - 48.0

Added option for remove zero-width spaces.

Version 1.4 75.5 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 44.*, SeaMonkey 2.0 - 2.39, Thunderbird 3.0 - 43.0

Added function to change the keyboard shortcut.

Version 1.3.2.1-signed 59.8 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 39.*, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 3.0 - 33.0

Added Russian locale.

Version 1.3.1.1-signed 57.5 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 3.0 - 33.0

Due to changes in the Firefox, changed shortcut Ctrl+Shift+C to Ctrl+Shift+U.

Version 1.3.1-signed 57.5 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 3.0 - 33.0

  • Added new featute "Reformat special characters"
  • Added Italian locale
  • Added Dutch locale

Version 1.2.1.1-signed 47.6 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 30.*, SeaMonkey 2.0 - 2.23, Thunderbird 3.0 - 25.0

Code maintenance.

Version 1.2.1-signed 44.3 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 23.*, SeaMonkey 2.0 - 2.18a1, Thunderbird 3.0 - 21.0a1

Quickly fix keyboard shortcut Ctrl+C problem when "Make as default COPY action" is enabled.

Version 1.1.1-signed 44.3 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0 - 2.18a1, Thunderbird 3.0 - 21.0a1

Added new feature Copy Without Spaces – useful when copy number banking account.
New locales.

Version 1.0.1-signed 17.0 KiB Fungerar med Firefox 3.6 - 18.*, SeaMonkey 2.0 - 2.15a1, Thunderbird 3.0 - 18.0a1