Copy Plain Text 2 versionshistorik

9 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.5 80.1 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Added option for remove zero-width spaces.

Version 1.4 77.3 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Added function to change the keyboard shortcut.

Version 1.3.2.1-signed 61.2 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Added Russian locale.

Version 1.3.1.1-signed 58.8 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Due to changes in the Firefox, changed shortcut Ctrl+Shift+C to Ctrl+Shift+U.

Version 1.3.1-signed 58.8 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

  • Added new featute "Reformat special characters"
  • Added Italian locale
  • Added Dutch locale

Version 1.2.1.1-signed 48.7 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Code maintenance.

Version 1.2.1-signed 45.3 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Quickly fix keyboard shortcut Ctrl+C problem when "Make as default COPY action" is enabled.

Version 1.1.1-signed 45.3 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare

Added new feature Copy Without Spaces – useful when copy number banking account.
New locales.

Version 1.0.1-signed 17.4 kB Fungerar med Firefox 3.6 och senare, SeaMonkey 2.0 och senare, Thunderbird 3.0 och senare