Copy Plain Text 2 versionshistorik

7 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.3.2 61.2 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later

Added Russian locale.

Version 1.3.1 58.8 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later

Due to changes in the Firefox, changed shortcut Ctrl+Shift+C to Ctrl+Shift+U.

Version 1.3 58.8 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later

  • Added new featute "Reformat special characters"
  • Added Italian locale
  • Added Dutch locale

Version 1.2.1 48.7 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later

Code maintenance.

Version 1.2 45.3 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later

Quickly fix keyboard shortcut Ctrl+C problem when "Make as default COPY action" is enabled.

Version 1.1 45.3 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later

Added new feature Copy Without Spaces – useful when copy number banking account.
New locales.

Version 1.0 17.4 kB Fungerar med Firefox 3.6 and later, SeaMonkey 2.0 and later, Thunderbird 3.0 and later