Confirm-Address versionshistorik

10 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.2.9 30.9 KiB Fungerar med Thunderbird 44.0 och senare

Version 1.2.8 31.1 KiB Fungerar med Thunderbird 3.0 och senare

Version 1.2.6 29.0 KiB Fungerar med Thunderbird 3.0 och senare

Version 1.2.4 28.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 3.1.*

Version 1.2.3 28.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 3.1.*

Version 1.2.2 25.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 3.0.*

Version 1.2.1 25.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 2.0.0.*

Fix Bug: Nothing Happens if you click send button with TB2.0.0.16 with only Windows.
(your Domain-setting of Confirm-Address will be reset. you have to setting again, please.)

Version 1.2.0 25.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 2.0.0.*

-Hide the confirmation-dialog if to-address are belong to my domain.
-Mail address is not case sensitive
-Count Down function. you can see count down dialog after push sending mail button.
-Fix Typo

Version 1.1.0 11.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 2.0.0.*

I have added a check box on the Confirmation Dialog.
If you check it, you can check all addresses at once.

Version 1.0.5 10.0 KiB Fungerar med Thunderbird 1.0 - 2.0.0.*