Zindus versionshistorik

17 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.8.42.1-let-fixed 313.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 och senare, Thunderbird 2.0b2 och senare

TB15 broke the addon, this is the fix.

Version 0.8.38 383.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 och senare, Thunderbird 2.0b2 och senare

support for Thunderbird 7.*
For a detailed list of bug fixes, see:
http://zindus.com/i/release-notes#0.8.38

Version 0.8.33 402.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.1b1, Thunderbird 2.0b2 och senare

- support for Thunderbird 5
- for more information, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension#0.8.33

Version 0.8.29 403.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.1b1, Thunderbird 2.0b2 - 3.1.*

Swedish Translation
Bug fixes: http://zindus.com/i/release-notes#0.8.29

Version 0.8.26 323.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.1.*

Version 0.8.24 323.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.1.*

* sync birthday field
* sync Google groups with Thunderbird addressbooks
* support for Postbox 1.1, Postbox Express and Spicebird 0.8
* bug fixes
See: http://zindus.com/i/release-notes#0.8.24

Version 0.8.13.3 627.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.2a1pre

Workaround for google bug 1915.

Version 0.8.13 306.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.0.*

* support for Thunderbird 3.0, SeaMonkey 2.0, PostBox 1.0 and SpiceBird 0.7
* bug fixes, see http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.13

Version 0.8.10 232.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0a2, Thunderbird 2.0b2 - 3.0b2

* use Google API v2 - the v1 rules forbidding duplicates no longer apply
* include/ignore Google Suggested contacts.
* new translations: czech, dutch, hungarian, portuguese (BR), Ukranian
* bug fixes - see http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.10

Version 0.8.5 203.0 KiB Fungerar med SeaMonkey 2.0a1 - 2.0a2, Thunderbird 2.0b2 - 3.0b1

* it-IT locale
* support for SeaMonkey 2.0a2 and Thunderbird 3.0b1
* better support for large (5000+) contact addressbooks

For bugfixes, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.5

Version 0.8.4 193.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 3.0a3

* sync with multiple accounts: one zimbra plus multiple google
* translations: de-DE, fr-FR and gl-ES
* performance and UI improvements

For bugfixes, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.4

The first sync after an upgrade to this version is a slow sync:
http://www.zindus.com/faq-thunderbird/#toc-what-is-slow-sync

Version 0.7.8 148.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 3.0a1

Google:
- feature to sync postal address with Thunderbird
- use https for data transfer by defau
- improvements to conflict reporting

Zimbra:
- support for zimbra.free.fr

For bugfixes, see:
http://www.zindus.com/blog/release-notes-extension/#0.7.8

Version 0.7.7 133.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 3.0a1

* Google: sync Contacts with a new Thunderbird addressbook
* Zimbra: performance improvements
* Thunderbird 3.0a1 support

For bug fixes, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.7.7

Version 0.7.4 123.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

* Google: initial release
* Zimbra: shared addressbooks
* bug fixes: http://www.zindus.com/release-notes-thunderbird/#0.7.4

Version 0.6.19 95.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

Changes since 0.6.17:
* the GAL can be enabled/disabled via a preference
* the “Emailed Contacts” addressbook is localized

See the release notes for details of bug fixes:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.6.19

Version 0.6.17 90.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

This release introduces support for Zimbra 5.x.

Zindus now works with:
- all Zimbra Versions: 3.x, 4.x and 5.x and
- all Zimbra Editions: Open Source, Network Edition etc

See release notes for details:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.6.17

Version 0.6.16 88.0 KiB Fungerar med Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

From the release notes:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.6.16
* bugfix: use localized “Personal Address Book”
* bugfix: ldap addressbook throws uncaught exception
* bugfix: deleting thunderbird Emailed Contacts causes assertion failure when immutable on server
* bugfix: thunderbird address book with the same name as a zimbra shared addressbook causes infinite loop
* new: localization support