Who stole my pictures? versionshistorik

41 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.46 52.9 KiB Fungerar med Firefox för Android 52.0 och senare, Firefox 52.0 och senare

Version 0.45 52.8 KiB Fungerar med Firefox 52.0 och senare

Search images by selected text

Version 0.42 51.4 KiB Fungerar med Firefox för Android 52.0 och senare, Firefox 52.0 och senare

Minor fix

Version 0.41 51.5 KiB Fungerar med Firefox för Android 52.0 och senare, Firefox 52.0 och senare

Now we can search with local files from your computer (Again)

Version 0.40 32.0 KiB Fungerar med Firefox för Android 52.0 och senare, Firefox 52.0 och senare

1. Support for Firefox Quantum support
2. Search image copies in Bing

Version 0.30 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 56.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Firefox 54 bugfix

Version 0.29 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 54.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Version 0.28 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 52.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Minor fix

Version 0.27 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 50.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Search on Tineye.com fixed

Version 0.26 23.2 KiB Fungerar med Firefox 17.0 - 51.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Minor fixes

Version 0.25 23.2 KiB Fungerar med Firefox 17.0 - 50.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

The choice of a regional domain for Yandex search

Version 0.24 22.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 50.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Fix for the new vk.com design

Version 0.23 23.2 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 50.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Now we restartless

Version 0.22 22.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 50.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Support for Baidu.com image search (disabled by default, check options)

Version 0.21 21.8 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 49.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Support for Multi-Process Firefox

Version 0.20 21.8 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 49.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Minor fixes in upload functions

Version 0.19 21.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 47.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Minor fixes

Version 0.18 22.0 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 47.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Quick bugfix for version 0.17

Version 0.16 20.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 47.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Support for new.vk.com

Version 0.15 15.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 49.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Support for images protected by Lightbox and PrettyPhoto scripts

Version 0.14 15.4 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 43.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Experimental support for protected images on Instagram, Flickr, Tumblr (turn on in options)

Version 0.13 15.0 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 45.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Experimental support for protected images on Instagram (turn on in options)

Version 0.12 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 42.*, SeaMonkey 2.16 - 2.42

Minor fixes in google image search

Version 0.11 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 42.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Minor fixes

Version 0.10 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 42.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Minor fixes

Version 0.9 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 41.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Fixed bugs

Version 0.8 14.6 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 39.*, SeaMonkey 2.16 - 2.38.*

Version 0.7.0.1-signed 14.0 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 37.*, SeaMonkey 2.16 - 2.33.*

Bing.com image search removed

Version 0.6.0.1-signed 14.8 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 39.*, SeaMonkey 2.16 - 2.33.*

VK.com image search (only on VK.com)

Version 0.5.0.1-signed 14.1 KiB Fungerar med Firefox 16.0 - 37.*, SeaMonkey 2.16 - 2.37

Fix for Yandex image search