Кто украл мои картинки? versionshistorik

36 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.30 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Firefox 54 bugfix

Version 0.29 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Version 0.28 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fix

Version 0.27 23.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Search on Tineye.com fixed

Version 0.26 23.2 KiB Fungerar med Firefox 17.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fixes

Version 0.25 23.2 KiB Fungerar med Firefox 17.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

The choice of a regional domain for Yandex search

Version 0.24 22.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Fix for the new vk.com design

Version 0.23 23.2 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Now we restartless

Version 0.22 22.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Support for Baidu.com image search (disabled by default, check options)

Version 0.21 21.8 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Support for Multi-Process Firefox

Version 0.20 21.8 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fixes in upload functions

Version 0.19 21.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fixes

Version 0.18 22.0 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Quick bugfix for version 0.17

Version 0.16 20.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Support for new.vk.com

Version 0.15 15.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Support for images protected by Lightbox and PrettyPhoto scripts

Version 0.14 15.4 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Experimental support for protected images on Instagram, Flickr, Tumblr (turn on in options)

Version 0.13 15.0 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Experimental support for protected images on Instagram (turn on in options)

Version 0.12 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fixes in google image search

Version 0.11 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fixes

Version 0.10 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Minor fixes

Version 0.9 14.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Fixed bugs

Version 0.8 14.6 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Version 0.7.0.1-signed 14.0 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Bing.com image search removed

Version 0.6.0.1-signed 14.8 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

VK.com image search (only on VK.com)

Version 0.5.0.1-signed 14.1 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Fix for Yandex image search

Version 0.4.0.1-signed 13.9 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

1. Large images processed faster than before
2. Able to check the images on sites that requires user authentication
3. Support for PaleMoon browser

Version 0.3.0.1-signed 13.7 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

1. Optimize the upload speed of local images with high resolution
2. Support for file: and data: protocols in image URLs

Version 0.2.1.1-signed 13.5 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

Bing.com image search

Version 0.1.0.1-signed 12.4 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare, SeaMonkey 2.16 och senare

1. Upload local file to all search services at once
2. Auto-activate image search tab (optional)

Version 0.0.9.1-signed 12.2 KiB Fungerar med Firefox 3.6 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Upload local files (from your computer) on Yandex