Ukrainian dictionary versionshistorik

19 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 3.6.0 979.1 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - *, Firefox 3.0a1 - *, Mobil 0.1 - 40.0, SeaMonkey 2.0a1pre - *, Thunderbird 3.0a1 - 54.0

Many new words and some inflection adjustments.

Version 3.5.1 965.7 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - *, Firefox 3.0a1 - *, Mobil 0.1 - 40.0, SeaMonkey 2.0a1pre - *, Thunderbird 3.0a1 - 52.0

Many new words

Version 2.9.1 936.3 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - *, Firefox 3.0a1 - *, Mobil 0.1 - 40.0, SeaMonkey 2.0a1pre - *, Thunderbird 3.0a1 - 51.0

Thousands of new words, many fixes.

Version 2.0.0 778.6 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - 46.0, Firefox 3.0a1 - 49.*, Mobil 0.1 - 40.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.43, Thunderbird 3.0a1 - 46.0

Many new words, many fixes.

Version 1.9.2 580.2 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - 38.0, Firefox 3.0a1 - 44.*, Mobil 0.1 - 38.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.35, Thunderbird 3.0a1 - 38.0

New words, many fixes

Version 1.8.0 565.9 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - 36.0, Firefox 3.0a1 - 36.0, Mobil 0.1 - 36.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.33, Thunderbird 3.0a1 - 36.0

New words, fixes

Version 1.7.1 582.4 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - 31.0, Firefox 3.0a1 - 33.*, Mobil 0.1 - 31.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.28, Thunderbird 3.0a1 - 31.0

Dictionary updates

Version 1.7.0 582.2 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - 29.0, Firefox 3.0a1 - 29.0, Mobil 0.1 - 29.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.26, Thunderbird 3.0a1 - 29.0

- new words (a lot of proper nouns)
- some fixes

Version 1.6.8 540.8 KiB Fungerar med Firefox för Android 12.0 - 26.0, Firefox 3.0a1 - 26.*, Mobil 0.1 - 26.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.23, Thunderbird 3.0a1 - 26.0

Ignores words without Ukrainian letters in them
Other small enhancements

Version 1.6.7 554.7 KiB Fungerar med Firefox 3.0a1 - 26.0, Mobil 0.1 - 26.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.23, Thunderbird 3.0a1 - 26.0

New words
Many fixes

Version 1.6.6 546.7 KiB Fungerar med Firefox 3.0a1 - 22.*, Mobil 0.1 - 20.0a1, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.17a1, Thunderbird 3.0a1 - 20.0a1

New words
Some fixes

Version 1.6.5 523.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0a1 - 16.*, Mobil 0.1 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 17.*

4000 new words
some fixes

Version 1.6.1 504.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0a1 - 4.0.*, Mobil 0.1 - 4.0b5pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.1b3, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a3pre

* Updated app compatibility versions
* Added icons

Version 1.6.0 500.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0b1 - 4.0.*, Mobil 0.1 - 4.0b4, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a3pre

- 15K of new words
- many fixes

Version 1.5.7 441.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0b1 - 3.6a1, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.1a1pre

- new words
- some fixes

Version 1.5.5 438.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0b1 - 3.6a1pre, Thunderbird 3.0b1pre - 3.0b2pre

- new words
- some fixes

Version 1.5.1 372.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 - 3.1b1pre, SeaMonkey 1.1 - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0b1pre

- new words
- some fixes

Version 1.4.0 358.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1 - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

~ 10 тис. нових слів
~ деякі виправлення

Version 1.3.3 325.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1 - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1