Ukrainian dictionary versionshistorik

21 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 3.9.1 1.1 MiB

* 60K of new words
* some fixes

Version 3.7.3 995.3 KiB

Version 3.6.0 979.1 KiB

Many new words and some inflection adjustments.

Version 3.5.1 965.7 KiB

Many new words

Version 2.9.1 936.3 KiB

Thousands of new words, many fixes.

Version 2.0.0 778.6 KiB

Many new words, many fixes.

Version 1.9.2 580.2 KiB

New words, many fixes

Version 1.8.0 565.9 KiB

New words, fixes

Version 1.7.1 582.4 KiB

Dictionary updates

Version 1.7.0 582.2 KiB

- new words (a lot of proper nouns)
- some fixes

Version 1.6.8 540.8 KiB

Ignores words without Ukrainian letters in them
Other small enhancements

Version 1.6.7 554.7 KiB

New words
Many fixes

Version 1.6.6 546.7 KiB

New words
Some fixes

Version 1.6.5 523.0 KiB

4000 new words
some fixes

Version 1.6.1 504.0 KiB

* Updated app compatibility versions
* Added icons

Version 1.6.0 500.0 KiB

- 15K of new words
- many fixes

Version 1.5.7 441.0 KiB

- new words
- some fixes

Version 1.5.5 438.0 KiB

- new words
- some fixes

Version 1.5.1 372.0 KiB

- new words
- some fixes

Version 1.4.0 358.0 KiB

~ 10 тис. нових слів
~ деякі виправлення

Version 1.3.3 325.0 KiB