TabSubmit versionshistorik

1 version

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.0.2.4.1-signed.1-let-fixed.1-signed 8.4 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 56.*, SeaMonkey 2.0b1pre - 2.2a1pre

2011/04/15 - 1.0.2
  • TabSubmit now works with non-submit buttons that submit via JavaScript (e.g., the link-disguised buttons used by the UPS tracker).
  • The license has been changed from MPL to BSD.