Ikon för Open RegEdit Key

Open RegEdit Key 1-0-0

av AppBakerZ

[WINDOWS ONLY] Open selected registry key directly in the registry editor from context menu.

Detta tillägg har markerats som experimentell av dess utvecklare