Download Flash and Video versionshistorik

91 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.85 113.3 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Code optimization

Version 1.84 114.1 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Code optimization

Version 1.83 117.6 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Removed unnecessary code.

Version 1.82 128.5 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed YouTube - Now available for download again.

Version 1.81 120.6 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Fixed a bug with Firefox 45.* that caused the Add-on to stop functioning.
Fixed the icon display when videos are available for download.

Version 1.80 118.6 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Fixed dailymotion.com video detection

Version 1.79 118.7 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed dailymotion issues again.
(*) Code cleanup.

Version 1.78 119.2 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed a bug with "DownThemAll" that caused videos not to start downloading.

Version 1.77 118.8 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed dailymotion.com video detection.

Version 1.76 119.1 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Metacafe videos can now be downloaded again.

Version 1.75 119.1 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed the buttons in the options window.

Version 1.74 120.7 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Some code adjustments

Version 1.73 120.7 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Improved flash/video detection.

Version 1.72.1-signed 120.3 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed video detection issues

Version 1.71.1-signed 120.6 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed Flash detection.

Version 1.70.1-signed 120.3 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed an issue with the downloads folder path.
(*) Removed unnecessary code.

Version 1.69.1-signed 120.5 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Minor changes

Version 1.68.1-signed 118.5 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed a problem in Firefox 26 and above - where downloads didn't show their progress while downloading.

Version 1.67.1-signed 118.3 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Small fixes.

Version 1.66.1-signed 118.1 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Fixed an important bug with YouTube

Version 1.65.1-signed 118.2 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Improved YouTube video detection

Version 1.64.1-signed 119.7 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Improved YouTube recognition code.

Version 1.63.1-signed 117.1 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Minor bug fixes

Version 1.62.1-signed 117.1 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

A few fixes

Version 1.61.1-signed 115.0 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Will no longer overwrite existing files when saving with the option "Start Downloads Immediately".
(*) Adds a quality tag to the end of each video filename for YouTube/Dailymotion videos.

Version 1.60.1-signed 115.2 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Will no longer overwrite existing files when saving with the option "Start Downloads Immediately".
(*) Adds a quality tag to the end of each video filename for YouTube/Dailymotion videos.

Version 1.59.1-signed 116.5 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Cleaned up code.

Version 1.58.1-signed 117.4 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Code modifications

Version 1.57.1-signed 117.3 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Code adjustments

Version 1.56.1-signed 117.3 kB Fungerar med Firefox 1.5 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

(*) Code optimizations