Ikon för UserScripts.org Search

UserScripts.org Search 20091101

av Erik Vold

A Open Search definition for UserScripts.org, to help find Greasemonkey user scripts.

Detta tillägg har preliminärt granskats av Mozilla. Läs mer