Full Screen mobile versionshistorik

11 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 3.4.1-signed.1-signed 11.9 KiB Fungerar med Firefox för Android 14.0 - 21.0, Mobil 4.0 och senare

New internationalization code and Japanese (日本語) translation contributed by Masahiko Imanaka.

Version 3.3.1-signed.1-signed 10.2 KiB Fungerar med Firefox för Android 13.0a1 - 15.0a1, Mobil 4.0 och senare

Added instructions for leaving full screen mode, which will be displayed whenever it is activated.

Version 3.2.1-signed.1-signed 10.1 KiB Fungerar med Firefox för Android 11.0a1 - 15.0a1, Mobil 4.0 och senare

Added a context menu to exit full screen, for devices that can't show the regular menu in full screen mode in Firefox 13 nightly builds.

Version 3.1.1-signed.1-signed 10.0 KiB Fungerar med Firefox för Android 11.0a1 - 13.0a1, Mobil 4.0 och senare

Fixes a problem when uninstalling the add-on in "native" Firefox (Aurora and Nightly versions).

Version 3.1-signed.1-signed 10.0 KiB Fungerar med Firefox för Android 11.0a1 - 13.0a1, Mobil 4.0 och senare

Now compatible with the native Android UI on the Firefox Aurora and Nightly channels.

Version 2.0.3 5.0 KiB Fungerar med Mobil 4.0 och senare

Update for compatibility with Firefox 8.

Version 2.0.2 5.0 KiB Fungerar med Mobil 4.0b4 - 8.0

Added some code to completely clean up the add-on when it is disabled.

Version 2.0.1 5.0 KiB Fungerar med Mobil 4.0b4 - 4.0.*

This version fixes the appearance of the menu in Firefox 4.0b5 nightly builds.

Version 2.0 5.0 KiB Fungerar med Mobil 4.0b3 - 4.0b5pre

This add-on can now be installed or removed without restarting the browser.

Version 1.1 7.0 KiB Fungerar med Mobil 4.0b3pre - 4.0b4

Full Screen mode is now activated by default when you install the add-on. When you quit and restart Firefox, your full screen mode will now be remembered.

Version 1.0.1 6.0 KiB Fungerar med Mobil 4.0b3pre - 4.0b3

This add-on requires a recent nightly build of Fennec (version 4.0b3pre) because the full-screen capability is not available in the latest beta release (4.0 beta 2).

Version 1.0.1 improves the look of the menu icons.