Ikon för Full Screen mobile

Full Screen mobile 3.4  Ingen omstart

av Matt Brubeck

Make Firefox for Android use the whole screen