Video player resizer for sportbox.ru versionshistorik

3 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.8.5.2.1.1-signed.1-signed 251.2 KiB Fungerar med Firefox 19.0 och senare

Repacked with the SDK version 1.14

Version 0.8.5.2.1-signed.1-signed 237.2 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare

Version 0.8.5.1-signed.1-signed 210.3 KiB Fungerar med Firefox 10.0 och senare