TV-FOX - Watch TV Online versionshistorik

23 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 19.0.0.1-signed 505.7 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

New Stations Lists

Version 18.0.0.1-signed 496.3 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 17.0.0.1-signed 483.4 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 16.0.1.1-signed 487.6 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 16.0.0.1-signed 486.5 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 15.0.0.1-signed 486.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 13.0.0.1-signed 492.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 12.0.0.1-signed 491.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 11.1.0.1-signed 482.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

TV Stations Update

Version 11.0.2.1-signed 473.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 11.0.1.1-signed 467.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 11.0.0.1-signed 462.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 10.0.0.1-signed 456.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 9.0.1.1-signed 456.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 9.0.0.1-signed 450.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 8.0.0.1-signed 508.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Version 5.0.0.1-signed 480.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Firefox 5 compatible

Version 4.0.2.1-signed 480.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

TV stations link maintenance for 7/2011

Version 4.0.1.1-signed 470.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 och senare

Firefox 4.0.1 compatible
added US TV by state menu
added HULU Index Menu & Player
TV station link maintenance for 5/2011

Version 1.6.5 330.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 3.6.*

Routine TV Links maintenance 12/2010

Version 1.6.4 331.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 3.6.*

Routine TV Links maintenance 11/2010

Version 1.6.2 325.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 3.6.*

Routine TV Links maintenance 8/2010

Version 1.6.1 323.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 3.6.*

* on-demand update script removed.
* TV links update.