Ikon för Screenshot

Screenshot 1.9.1.1-signed

av Gordon Page

Capture and upload a webpage screenshot to UploadScreenshot.com. Screenshots are hosted free of charge with no advertisements.

Detta tillägg har preliminärt granskats av Mozilla. Läs mer