Icon of Saved Password Editor

Saved Password Editor 2.7.2

av Daniel Dawson

Lägger till funktioner för att skapa och redigera lösenordsposter i lösenordshanteraren.