PictuTools versionshistorik

6 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.3.1-signed 52.0 kB Fungerar med Firefox 8.0 and later

✔ Removed services "SmushIt", "DeMotivational Poster", and "Cydral" as they no longer work.

✔ Fixed service "i2OCR" (it's now located at a new dedicated hosting)

✔ Added new services: "PhotoCat", "PicMonkey" and "NewOCR" (Thanks to Mikha777 for the suggestion)

Version 2.2.1.1-signed 52.1 kB Fungerar med Firefox 8.0a1 and later

✔ Implemented localization support.

✔ Added Spanish and Français languages.

Version 2.1.6.1-signed 41.9 kB Fungerar med Firefox 8.0a1 and later

Version 2.1.5.1-signed 42.0 kB Fungerar med Firefox 8.0a1 and later

- No code changes, just removed the PNG Transparency from the Loading image...

Version 2.1.4.1-signed 107.5 kB Fungerar med Firefox 8.0a1 and later

Version 2.1.3.1-signed 107.5 kB Fungerar med Firefox 8.0a1 and later