PictuTools versionshistorik

6 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.4 50.8 KiB Fungerar med Firefox 8.0 och senare

- Fixed issue with let expressions in Fx 41+

Version 2.3.1-signed 50.8 KiB Fungerar med Firefox 8.0 och senare

✔ Removed services "SmushIt", "DeMotivational Poster", and "Cydral" as they no longer work.

✔ Fixed service "i2OCR" (it's now located at a new dedicated hosting)

✔ Added new services: "PhotoCat", "PicMonkey" and "NewOCR" (Thanks to Mikha777 for the suggestion)

Version 2.2.1.1-signed 50.9 KiB Fungerar med Firefox 8.0a1 och senare

✔ Implemented localization support.

✔ Added Spanish and Français languages.

Version 2.1.6.1-signed 40.9 KiB Fungerar med Firefox 8.0a1 och senare

Version 2.1.5.1-signed 41.0 KiB Fungerar med Firefox 8.0a1 och senare

- No code changes, just removed the PNG Transparency from the Loading image...

Version 2.1.4.1-signed 105.0 KiB Fungerar med Firefox 8.0a1 och senare