Pearltrees versionshistorik

46 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 8.0.14 753.5 KiB Fungerar med Firefox 38.0a1 och senare

Version 8.0.13 753.4 KiB Fungerar med Firefox 38.0a1 och senare

Version 8.0.12 753.2 KiB Fungerar med Firefox 38.0a1 och senare

Version 8.0.10 744.0 KiB Fungerar med Firefox 38.0a1 och senare

Version 8.0.4.1-signed 422.2 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 8.0.1.1-signed 424.8 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 8.0.1-signed 424.7 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.1.4.1-signed 517.2 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.1.3.1-signed 342.4 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.1.2.1-signed 342.3 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.1.1.1-signed 302.7 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.1.1-signed 534.6 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.0.3.1-signed 341.1 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare

Version 7.0.1.1-signed 492.3 KiB Fungerar med Firefox 16.0 och senare

Version 6.0.15.1-signed 283.3 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.14.1-signed 283.4 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.13.1-signed 283.4 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.12.1-signed 283.6 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.11.1-signed 283.6 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.10.1-signed 283.6 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.9.1-signed 236.5 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.6.1-signed 285.7 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.5.1-signed 229.0 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.4.1-signed 229.0 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.3.1-signed 227.0 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.2.1-signed 227.0 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 6.0.1.1-signed 207.0 KiB Fungerar med Firefox 3.5 och senare

Version 5.3.2.1-signed 293.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 och senare

Version 5.3.1.1-signed 294.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 och senare

Version 5.3.0.1-signed 292.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0 och senare

- Better multi-window sync
- Better real-time sync with pearltrees site
- Remove unnecessary dialogs. Turned into panels for FF3+.
- New design
- Review login security