OpenStreetMap versionshistorik

1 version

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 20120427 1.0 KiB